Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Interview Neriman Polat op HypoVak

interview

Drempels slechten

Het mag duidelijk zijn dat drempels wegnemen of verlagen die woningverduurzaming in de weg staan, de missie is van ASR. Nu de financieringsdrempel ook voor bestaande klanten is geslecht, verschuift ASR de focus naar het traject dat na de financiering komt. “We doen op dat vlak al veel. Via ons online platform Duurzaam Wonen, de Mijnomgeving en nieuwsbrieven, maar ook in samenwerking met partners als Essent en Milieu Centraal. Milieu Centraal is een belangrijke informatiebron voor ons platform en de kennissessies met adviseurs. Zo zijn we net gestart met het organiseren van webinars voor onze (eind)klanten in samenwerking met Milieu Centraal. Met als doel om klanten te helpen om energie te besparen. Het eerste webinar vond plaats op woensdag 26 oktober. Ze vervolgt: “We willen nu werken aan een volgende stap, waarbij we de klant die wil verduurzamen nog concreter en klantspecifieker informatie en ondersteuning kunnen bieden. ASR wil de klant gedurende de klantreis ontzorgen, van financiering tot installatie en ook daarna. Er zijn natuurlijk meer partijen in de markt die zich daarop richten. Daarom zijn we wel op zoek naar partners waarmee we in de uitvoering net dat plusje extra bereiken.” 

Niet straffen maar helpen

Een andere drempel die woningverduurzaming tegenhoudt – en waar Polat zelf weinig aan kan doen – wordt gevormd door de verplichte inkomenstoets. “Als onomstotelijk vaststaat dat tegenover de investering een minimaal even zo grote besparing staat, dan moet je een bestaande klant een EBB kunnen verstrekken, ook al laat de inkomenstoets dat niet toe. Dat is een belangrijke laatste en onnodige drempel die we wat mij betreft snel moeten slechten. Daarmee sluit ik mij geheel aan bij de recente oproep van NVHP-voorzitter Turhan Özgüner om dit als financiële sector, in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM, op zeer korte termijn op te lossen.” In Den Haag wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het energielabel mee te laten wegen in de leennorm (hoger energiegebruik betekent een lagere hypotheek en andersom). Zo’n ‘strafmaatregel’ ziet Polat in zijn geheel niet zitten. “Je straft in feite mensen in plaats van ze te helpen. In het recente WOX-kwartaalbericht van Calcasa wordt aangetoond dat lagere energielabels vaak samen gaan met lagere inkomens. Door juist die groep gericht te helpen, kun je dat patroon doorbreken. Met bestraffen bereik je het tegenovergestelde en wordt er weer een onnodige drempel opgeworpen.” Het Nibud weegt het energielabel volgend jaar nog niet mee, zo veel werd duidelijk in de HypoVak-masterclass waarin Neriman Polat samen met Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk adviseur bij Nibud, op het podium stond. “Dat was een heel goed signaal naar de politiek. Het is gewoon te complex om dit zomaar even te doen en de maatschappelijke impact kan heel groot zijn.”

Bestaande klant

Bestaande klanten van ASR kunnen sinds het voorjaar volledig digitaal een Verduurzamingshypotheek aanvragen in de MijnHypotheekomgeving. Bij de lancering vertelde Polat in een interview met InFinance: “Met deze nieuwe optie verlagen we de drempel voor bestaande klanten om de eigen woning te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan de energietransitie. Voor ASR is de nieuwe propositie een volgende stap in het verduurzamen van de totale hypotheekportefeuille. Voor het advieskantoor is de Verduurzamingshypotheek voor bestaande klanten - met toolkit vol communicatiemiddelen en een relevante klantselectie - een goed instrument om bij de bestaande klant in beeld te komen op het gebied van woningverduurzaming.” Het zonder advies kunnen afsluiten ligt gevoelig, maar in dit geval was het de enige mogelijkheid, zegt Polat. Het EBB-bedrag van 9.000 euro is volgens haar te klein voor een heel adviestraject. Wel heeft het intermediair ruim de tijd gekregen om hun klanten eerst zelf te informeren over de Verduurzamingshypotheek en daarbij hun diensten aan te bieden. Na die tijd is ASR de klanten zelf gaan informeren over deze mogelijkheid. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Hoe is deze propositie voor bestaande hypotheekklanten ontvangen? Polat: “De eerste cijfers zijn positief. Het lukt om bestaande klanten op deze manier te activeren om een Verduurzamingshypotheek af te sluiten. Het is nu nog te vroeg om te kijken of en welke energiebesparende maatregelen ze vervolgens daadwerkelijk treffen. Klanten die het verduurzamingsdepot nog niet hebben gebruikt ontvangen periodiek een mailreminder met tips. Daarmee willen wij ze stimuleren om het EBB ook daadwerkelijk in te zetten.”

Samenwerking ASR en Calcasa maakt besparing door woningverduurzaming inzichtelijk

Samenwerking partner Calcasa

Die besparing wordt berekend op basis van de methodiek van het Delftse technologiebedrijf Calcasa, gespecialiseerd in de geautomatiseerde waardering en de statistische analyse van onroerend goed voor hypotheek- en vastgoedorganisaties. De methodiek van Calcasa wordt losgelaten op alle klanten met een Verduurzamingshypotheek en dat geeft een aantal mooie inzichten. In 2021 had 26,2% van de nieuw afgesloten ASRhypotheken een verduurzamingscomponent. Dat wil niet zeggen dat de overige hypotheekklanten geen verduurzamingsmaatregelen treffen. Die worden mogelijk gefinancierd met eigen geld. Van de klanten met een EBB bij ASR gebruikt 78,8% dit budget binnen een jaar. Het gemiddelde bedrag dat besteed wordt aan energiebesparende maatregelen is 7.788 euro. Polat: “Op basis van de data van Calcasa hebben we vervolgens inzichtelijk kunnen maken dat onze klanten met een Verduurzamingshypotheek gemiddeld genomen anderhalf energielabel opschuiven door de energiebesparende maatregelen die ze hebben toegepast.”

In 2019 introduceerde ASR de Verduurzamingshypotheek (EBB). Niet veel later was de geldverstrekker de eerste partij die bij elk renteaanbod de klant standaard een EBB aanbood, geadviseerd of niet. Dit jaar introduceerden ze een adviesloze en volledig digitale EBB-aanvraagtool voor de bestaande klanten. Het leverde ASR dit jaar de Groene Lotus Award op. Uitgereikt door InFinance aan de geldverstrekker die volgens de adviseur en vakjury het meest vooruitstrevend is op het gebied van woningverduurzaming, in de breedste zin van het woord.

Neriman Polat, Manager Hypotheken Funding en Distributie bij ASR: “Wij willen er zijn voor nieuwe en bestaande klanten die hun huis willen verduurzamen. Dat financieren we niet alleen via een verduurzamingsdepot, we monitoren ook of en waarvoor dit depot wordt ingezet en wat die investering in verduurzamingsmaatregelen de klant aan directe besparing (kWh/m2) op de energielasten oplevert.”

Neriman Polat Manager Hypotheken Funding en Distributie bij ASR  

Het zo veel mogelijk drempels wegnemen of verlagen die woningverduurzaming in de weg staan, is de missie van ASR. Nu de financieringsdrempel ook voor bestaande klanten is geslecht, verschuift de geldverstrekker de focus nog meer naar het traject dat na de financiering komt. “Dat doen we met partners waarmee we in de uitvoering net dat plusje extra kunnen bereiken”, vertelt Neriman Polat.

ASR slecht elke drempel die woningverduurzaming in de weg staat

Interview Neriman Polat op HypoVak

Eigenrisicodragen loont

Het valt Schings overigens wel op dat de kans op uitstroom uit de WGA een stuk hoger is bij eigenrisicodragers dan bij werkgevers die via UWV verzekerd zijn. “Eigenrisicodragers zijn beter in staat werknemers te begeleiden naar herstel, de juiste re-integratie-instrumenten in te zetten én werk te maken van het eigen inkomensbehoud van werknemers. Daar blijven we graag met onze module WGA Eigenrisicodragen aan bijdragen. Inclusief de dienstverlening om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Mijn boodschap aan zowel de werkgevers als het intermediair is dan ook, ga met elkaar in gesprek en maak daarbij gebruik van het brede dienstpakket dat verzekeraars om het verzuimvraagstuk heen hebben gebouwd.”

Samen uitval voor zijn

Naast werknemers met long-covid-klachten neemt ook de groep 55-plus werknemers de komende jaren toe. Deze groep heeft volgens Schings de hoogste kans op WIA-instroom. “De AOW-leeftijd gaat al een tijdje in kleine stappen omhoog. Daardoor moeten werknemers langer doorwerken. Hierdoor zie je bijvoorbeeld bij de zware beroepen het aantal verzuimmeldingen vanwege klachten aan het bewegingsapparaat toenemen en ook de verzuimduur stijgen. Het is een uitdaging voor werkgevers, werknemers, UWV, verzekeraars en alle specialisten, nog beter te gaan samenwerken om ook die werknemers aan het werk te houden. Om werknemers vitaal en veerkrachtig te houden is de balans tussen de belasting en de belastbaarheid van een werknemer steeds belangrijker.”

“Samen met het intermediair helpt Nationale-Nederlanden werkgevers en werknemers om (langdurig) verzuim te verkorten en te voorkomen, zodat werknemers gezond aan het werk blijven, vandaag en morgen. De Human Capital Planner (HCP) is daar een voorbeeld van. Een krachtig, online datadashboard dat allerlei relevante pensioen- en HR-inzichten uit de onderneming samenbrengt. De adviseur kan hiermee de gegevens van zijn individuele klant vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde branche. Dat levert waardevolle inzichten in risico’s en oplossingen. Indien nodig kan de adviseur op basis daarvan samen met de klant direct gerichte actie ondernemen om verzuim terug te dringen of voor te zijn.”


Drempels slechten

Het mag duidelijk zijn dat drempels wegnemen of verlagen die woningverduurzaming in de weg staan, de missie is van ASR. Nu de financieringsdrempel ook voor bestaande klanten is geslecht, verschuift ASR de focus naar het traject dat na de financiering komt. “We doen op dat vlak al veel. Via ons online platform Duurzaam Wonen, de Mijnomgeving en nieuwsbrieven, maar ook in samenwerking met partners als Essent en Milieu Centraal. Milieu Centraal is een belangrijke informatiebron voor ons platform en de kennissessies met adviseurs. Zo zijn we net gestart met het organiseren van webinars voor onze (eind)klanten in samenwerking met Milieu Centraal. Met als doel om klanten te helpen om energie te besparen. Het eerste webinar vond plaats op woensdag 26 oktober. Ze vervolgt: “We willen nu werken aan een volgende stap, waarbij we de klant die wil verduurzamen nog concreter en klantspecifieker informatie en ondersteuning kunnen bieden. ASR wil de klant gedurende de klantreis ontzorgen, van financiering tot installatie en ook daarna. Er zijn natuurlijk meer partijen in de markt die zich daarop richten. Daarom zijn we wel op zoek naar partners waarmee we in de uitvoering net dat plusje extra bereiken.” 

Niet straffen maar helpen

Een andere drempel die woningverduurzaming tegenhoudt – en waar Polat zelf weinig aan kan doen – wordt gevormd door de verplichte inkomenstoets. “Als onomstotelijk vaststaat dat tegenover de investering een minimaal even zo grote besparing staat, dan moet je een bestaande klant een EBB kunnen verstrekken, ook al laat de inkomenstoets dat niet toe. Dat is een belangrijke laatste en onnodige drempel die we wat mij betreft snel moeten slechten. Daarmee sluit ik mij geheel aan bij de recente oproep van NVHP-voorzitter Turhan Özgüner om dit als financiële sector, in overleg met het ministerie van Financiën en de toezichthouders DNB en AFM, op zeer korte termijn op te lossen.” In Den Haag wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het energielabel mee te laten wegen in de leennorm (hoger energiegebruik betekent een lagere hypotheek en andersom). Zo’n ‘strafmaatregel’ ziet Polat in zijn geheel niet zitten. “Je straft in feite mensen in plaats van ze te helpen. In het recente WOX-kwartaalbericht van Calcasa wordt aangetoond dat lagere energielabels vaak samen gaan met lagere inkomens. Door juist die groep gericht te helpen, kun je dat patroon doorbreken. Met bestraffen bereik je het tegenovergestelde en wordt er weer een onnodige drempel opgeworpen.” Het Nibud weegt het energielabel volgend jaar nog niet mee, zo veel werd duidelijk in de HypoVak-masterclass waarin Neriman Polat samen met Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk adviseur bij Nibud, op het podium stond. “Dat was een heel goed signaal naar de politiek. Het is gewoon te complex om dit zomaar even te doen en de maatschappelijke impact kan heel groot zijn.”

interview

Bestaande klant

Bestaande klanten van ASR kunnen sinds het voorjaar volledig digitaal een Verduurzamingshypotheek aanvragen in de MijnHypotheekomgeving. Bij de lancering vertelde Polat in een interview met InFinance: “Met deze nieuwe optie verlagen we de drempel voor bestaande klanten om de eigen woning te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan de energietransitie. Voor ASR is de nieuwe propositie een volgende stap in het verduurzamen van de totale hypotheekportefeuille. Voor het advieskantoor is de Verduurzamingshypotheek voor bestaande klanten - met toolkit vol communicatiemiddelen en een relevante klantselectie - een goed instrument om bij de bestaande klant in beeld te komen op het gebied van woningverduurzaming.” Het zonder advies kunnen afsluiten ligt gevoelig, maar in dit geval was het de enige mogelijkheid, zegt Polat. Het EBB-bedrag van 9.000 euro is volgens haar te klein voor een heel adviestraject. Wel heeft het intermediair ruim de tijd gekregen om hun klanten eerst zelf te informeren over de Verduurzamingshypotheek en daarbij hun diensten aan te bieden. Na die tijd is ASR de klanten zelf gaan informeren over deze mogelijkheid. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Hoe is deze propositie voor bestaande hypotheekklanten ontvangen? Polat: “De eerste cijfers zijn positief. Het lukt om bestaande klanten op deze manier te activeren om een Verduurzamingshypotheek af te sluiten. Het is nu nog te vroeg om te kijken of en welke energiebesparende maatregelen ze vervolgens daadwerkelijk treffen. Klanten die het verduurzamingsdepot nog niet hebben gebruikt ontvangen periodiek een mailreminder met tips. Daarmee willen wij ze stimuleren om het EBB ook daadwerkelijk in te zetten.”

Samenwerking ASR en Calcasa maakt besparing door woningverduurzaming inzichtelijk

Samenwerking partner Calcasa

Die besparing wordt berekend op basis van de methodiek van het Delftse technologiebedrijf Calcasa, gespecialiseerd in de geautomatiseerde waardering en de statistische analyse van onroerend goed voor hypotheek- en vastgoedorganisaties. De methodiek van Calcasa wordt losgelaten op alle klanten met een Verduurzamingshypotheek en dat geeft een aantal mooie inzichten. In 2021 had 26,2% van de nieuw afgesloten ASRhypotheken een verduurzamingscomponent. Dat wil niet zeggen dat de overige hypotheekklanten geen verduurzamingsmaatregelen treffen. Die worden mogelijk gefinancierd met eigen geld. Van de klanten met een EBB bij ASR gebruikt 78,8% dit budget binnen een jaar. Het gemiddelde bedrag dat besteed wordt aan energiebesparende maatregelen is 7.788 euro. Polat: “Op basis van de data van Calcasa hebben we vervolgens inzichtelijk kunnen maken dat onze klanten met een Verduurzamingshypotheek gemiddeld genomen anderhalf energielabel opschuiven door de energiebesparende maatregelen die ze hebben toegepast.”

In 2019 introduceerde ASR de Verduurzamingshypotheek (EBB). Niet veel later was de geldverstrekker de eerste partij die bij elk renteaanbod de klant standaard een EBB aanbood, geadviseerd of niet. Dit jaar introduceerden ze een adviesloze en volledig digitale EBB-aanvraagtool voor de bestaande klanten. Het leverde ASR dit jaar de Groene Lotus Award op. Uitgereikt door InFinance aan de geldverstrekker die volgens de adviseur en vakjury het meest vooruitstrevend is op het gebied van woningverduurzaming, in de breedste zin van het woord.

Neriman Polat, Manager Hypotheken Funding en Distributie bij ASR: “Wij willen er zijn voor nieuwe en bestaande klanten die hun huis willen verduurzamen. Dat financieren we niet alleen via een verduurzamingsdepot, we monitoren ook of en waarvoor dit depot wordt ingezet en wat die investering in verduurzamingsmaatregelen de klant aan directe besparing (kWh/m2) op de energielasten oplevert.”

Het zo veel mogelijk drempels wegnemen of verlagen die woningverduurzaming in de weg staan, is de missie van ASR. Nu de financieringsdrempel ook voor bestaande klanten is geslecht, verschuift de geldverstrekker de focus nog meer naar het traject dat na de financiering komt. “Dat doen we met partners waarmee we in de uitvoering net dat plusje extra kunnen bereiken”, vertelt Neriman Polat.

ASR slecht elke drempel die woningverduurzaming in de weg staat

Neriman Polat Manager Hypotheken Funding en Distributie bij ASR