Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Woningmarkt

Blokkerende wetgeving

De belangrijkste manier waarop de financiële sector de woningbouwsector kan ondersteunen, is volgens Fortrum, door de financiering van verbeteringen op het gebied van waterefficiëntie. “Maar wetgeving staat in de weg, aangezien hypotheken in Nederland streng gereguleerd zijn en hypotheekverstrekkers beperkte vrijheid hebben om af te wijken van de Tijdelijke Regeling Hypotheeklening (TRHK). Het is al mogelijk om tot 6% over de marktwaarde van het onroerend goed te lenen om onder bepaalde omstandigheden energieverbeteringen te financieren. Maar dit geldt niet voor waterbesparende maatregelen. Fortrum roept de Nederlandse overheid daarom op om de financiering van waterbesparende maatregelen in de wet op te nemen.”

Neem de financiering van waterbesparende maatregelen op in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Hypotheekverstrekkers

Dit alles kan ook gevolgen hebben voor de funding, met name voor hypotheekverstrekkers die werken volgens een originatie- en securitisatiemodel. Fortrum: “Veel investeerders proberen hun investeringen af te stemmen op de SDG's. Daarom is het belangrijk dat portefeuilles consistentie kunnen aantonen met de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, ook wat betreft duurzame benaderingen van watergebruik en sanitaire voorzieningen. Omgekeerd biedt de noodzaak om de waterefficiëntie van woningen te verbeteren (opnieuw, net als bij energie-efficiëntie) een belangrijke kans voor hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers. Meer in het algemeen zouden hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs verbeteringen van de waterefficiëntie moeten opnemen in hun hypotheekadvies, klantproposities en acceptatiecriteria.”

Gevolgen hypotheeksector

Omdat duurzaam watergebruik een steeds grotere uitdaging wordt voor de Nederlandse woningbouwsector, zal het ook voor hypotheekadviseurs en verstrekkers belangrijker worden, zo voorspelt Fortrum. “Net als bij het gerelateerde klimaatrisico van energie-efficiëntie, zullen huizen die waterintensief zijn (en dus hogere waterkosten hebben) waarschijnlijk in waarde dalen in vergelijking met huizen die dat niet zijn. Dit heeft verwachte gevolgen voor toekomstige onderpandwaarden.”

Daarnaast wijst Fortrum nog eens op de gevolgen die de klimaatverandering heeft voor de fundering van een groot aantal woningen. “Naar schatting telt Nederland 750.000 tot 1.000.000 panden op een fundering van houten palen of op staal. Deze panden zijn gevoelig voor bodemdaling en lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. De verwachting is dat de schade tot 2050 door paalrot en verschilzetting van panden gefundeerd op staal, bij een onveranderd klimaat tussen de 5 en 39 miljard euro ligt. Door toename van droogte bij klimaatverandering (KNMI scenario WH+) kan dit met 3 tot 15 miljard euro toenemen.”

Genoemde bedragen behelzen alleen het risico voor panden. Schade aan infrastructuur zoals wegen, bruggen en nutsvoorzieningen door bodemdaling is hierin niet meegenomen. Bij het merendeel van de panden is de verwachte ordegrootte van herstelkosten beperkt. Fortrum denkt hierbij aan bedragen tussen 500 en 10.000 euro. Bij een kleiner deel van de panden zullen grondige herstelwerkzaamheden en/of een nieuwe fundering nodig zijn. Hier kunnen de kosten oplopen van 30.000 tot 120.000 euro.

Zoetwatervoorziening in de gevarenzone

Schaarste, kwaliteit en toegankelijkheid van water wordt volgens Fortum wereldwijd snel een belangrijk duurzaamheidsprobleem, aangezien bevolkingsgroei, verstedelijking en klimaatverandering en de eindigende voorraad zoet water in de wereld ernstig dreigen uit te putten. Fortrum: “Terwijl waterstress traditioneel een probleem is voor ontwikkelingslanden, gelegen op tropische breedtegraden of met historisch droge klimaten, dreigt het op termijn ook een probleem te worden voor Nederland.

Ons land is nu al gemiddeld 1,7 °C warmer dan een eeuw geleden. Modellering van het KNMI suggereert dat het klimaat van Nederland de komende eeuw meer zal gaan lijken op dat van Zuid-Europa, met mildere, natte winters en drogere zomers en belangrijker nog, frequentere en langdurigere droogte. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de zoetwatervoorziening.”

Waterintensieve woningen gaan waarschijnlijk in waarde dalen in vergelijking met huizen die dat niet zijn

Waar de Nederlandse hypotheekmarkt veel aandacht heeft voor energiebesparende maatregelen als onderdeel van ESG-verbeteringen, ontbreekt het volgens Fortrum aan aandacht voor het verlagen van watergebruik. Op zichzelf niet vreemd voor een land dat van oudsher last heeft van een wateroverschot. Dat beeld moeten we dus snel bijstellen.

Fortrum is een internationale Consultancy, Due Diligence en Risk partij met een kantoor in Londen en Houten. In Nederland heeft het Due Diligence-kantoor een AFM-vergunning voor hypotheekbemiddeling.

De consultants van Fortrum stellen vast dat het fenomeen waterstress een issue dreigt te worden voor ons land. Daarom roept het de Nederlandse overheid op om de financiering van waterbesparende maatregelen op te nemen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK). Dit als aanvulling op de bestaande Energiebesparende maatregelen, waarmee leningen tot 106% van de marktwaarde van de woning mogelijk zijn.

Nederlandse hypotheekmarkt

Waterstress bedreigt

Neem de financiering van waterbesparende maatregelen op in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Waterintensieve woningen gaan waarschijnlijk in waarde dalen in vergelijking met huizen die dat niet zijn

Woningmarkt

Blokkerende wetgeving

De belangrijkste manier waarop de financiële sector de woningbouwsector kan ondersteunen, is volgens Fortrum, door de financiering van verbeteringen op het gebied van waterefficiëntie. “Maar wetgeving staat in de weg, aangezien hypotheken in Nederland streng gereguleerd zijn en hypotheekverstrekkers beperkte vrijheid hebben om af te wijken van de Tijdelijke Regeling Hypotheeklening (TRHK). Het is al mogelijk om tot 6% over de marktwaarde van het onroerend goed te lenen om onder bepaalde omstandigheden energieverbeteringen te financieren. Maar dit geldt niet voor waterbesparende maatregelen. Fortrum roept de Nederlandse overheid daarom op om de financiering van waterbesparende maatregelen in de wet op te nemen.”

Hypotheekverstrekkers

Dit alles kan ook gevolgen hebben voor de funding, met name voor hypotheekverstrekkers die werken volgens een originatie- en securitisatiemodel. Fortrum: “Veel investeerders proberen hun investeringen af te stemmen op de SDG's. Daarom is het belangrijk dat portefeuilles consistentie kunnen aantonen met de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, ook wat betreft duurzame benaderingen van watergebruik en sanitaire voorzieningen. Omgekeerd biedt de noodzaak om de waterefficiëntie van woningen te verbeteren (opnieuw, net als bij energie-efficiëntie) een belangrijke kans voor hypotheekadviseurs en kredietverstrekkers. Meer in het algemeen zouden hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs verbeteringen van de waterefficiëntie moeten opnemen in hun hypotheekadvies, klantproposities en acceptatiecriteria.”

Gevolgen hypotheeksector

Omdat duurzaam watergebruik een steeds grotere uitdaging wordt voor de Nederlandse woningbouwsector, zal het ook voor hypotheekadviseurs en verstrekkers belangrijker worden, zo voorspelt Fortrum. “Net als bij het gerelateerde klimaatrisico van energie-efficiëntie, zullen huizen die waterintensief zijn (en dus hogere waterkosten hebben) waarschijnlijk in waarde dalen in vergelijking met huizen die dat niet zijn. Dit heeft verwachte gevolgen voor toekomstige onderpandwaarden.”

Daarnaast wijst Fortrum nog eens op de gevolgen die de klimaatverandering heeft voor de fundering van een groot aantal woningen. “Naar schatting telt Nederland 750.000 tot 1.000.000 panden op een fundering van houten palen of op staal. Deze panden zijn gevoelig voor bodemdaling en lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. De verwachting is dat de schade tot 2050 door paalrot en verschilzetting van panden gefundeerd op staal, bij een onveranderd klimaat tussen de 5 en 39 miljard euro ligt. Door toename van droogte bij klimaatverandering (KNMI scenario WH+) kan dit met 3 tot 15 miljard euro toenemen.”

Genoemde bedragen behelzen alleen het risico voor panden. Schade aan infrastructuur zoals wegen, bruggen en nutsvoorzieningen door bodemdaling is hierin niet meegenomen. Bij het merendeel van de panden is de verwachte ordegrootte van herstelkosten beperkt. Fortrum denkt hierbij aan bedragen tussen 500 en 10.000 euro. Bij een kleiner deel van de panden zullen grondige herstelwerkzaamheden en/of een nieuwe fundering nodig zijn. Hier kunnen de kosten oplopen van 30.000 tot 120.000 euro.

Zoetwatervoorziening in de gevarenzone

Schaarste, kwaliteit en toegankelijkheid van water wordt volgens Fortum wereldwijd snel een belangrijk duurzaamheidsprobleem, aangezien bevolkingsgroei, verstedelijking en klimaatverandering en de eindigende voorraad zoet water in de wereld ernstig dreigen uit te putten. Fortrum: “Terwijl waterstress traditioneel een probleem is voor ontwikkelingslanden, gelegen op tropische breedtegraden of met historisch droge klimaten, dreigt het op termijn ook een probleem te worden voor Nederland.

Ons land is nu al gemiddeld 1,7 °C warmer dan een eeuw geleden. Modellering van het KNMI suggereert dat het klimaat van Nederland de komende eeuw meer zal gaan lijken op dat van Zuid-Europa, met mildere, natte winters en drogere zomers en belangrijker nog, frequentere en langdurigere droogte. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de zoetwatervoorziening.”

Waar de Nederlandse hypotheekmarkt veel aandacht heeft voor energiebesparende maatregelen als onderdeel van ESG-verbeteringen, ontbreekt het volgens Fortrum aan aandacht voor het verlagen van watergebruik. Op zichzelf niet vreemd voor een land dat van oudsher last heeft van een wateroverschot. Dat beeld moeten we dus snel bijstellen.

Fortrum is een internationale Consultancy, Due Diligence en Risk partij met een kantoor in Londen en Houten. In Nederland heeft het Due Diligence-kantoor een AFM-vergunning voor hypotheekbemiddeling.

Nederlandse hypotheekmarkt

Waterstress bedreigt