Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

InFinance ondernemerspanel

Opvallende keuzes

Wat verder opviel is dat de deelnemende mkb-bedrijven de doelen 6 ‘Schoon water en sanitair’, 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’, 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en 16 ‘Vrede, justitie en sterke publieke diensten’ niet of nauwelijks benoemd hebben.

Net als uw collega-ondernemers bent u altijd aan het leren en doorontwikkelen. Logisch dat u dan weleens vragen heeft waar u niet meteen een antwoord op weet. Die vragen staan centraal in de InFinance-rubriek Ondernemersvragen. De vraag van deze maand is: Hoe ziet de ondernemer de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

Bij steeds meer bedrijven en organisaties staat duurzaamheid hoog op de agenda. Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden. De samenleving verwacht niet alleen dat de overheid hierin het goede voorbeeld geeft, maar ook het bedrijfsleven.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als ‘de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030’. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Hoe gebruik je de Duurzame Ontwikkelingsdoelen effectief in je beleid en communicatie?

Het MKB en SDGs

Iedereen praat erover. Bedrijven zijn er mee bezig. Maar hoe? En vooral, hoe leeft het bij de ondernemers in het mkb? BrainsLab, Pidzh, PIM Totaal en Aquanoom waren benieuwd hoe het bedrijfsleven hiernaar kijkt. Goede reden om dit te onderzoeken.

De onderzoeksopzet was als volgt: deskresearch, een kwalitatief deel waarin we respondenten hebben geïnterviewd en een kwantitatief deel waar we ruim 600 bedrijven en 50 gemeentes hebben benaderd.

Resultaten MKB

De respondenten vinden duurzaamheid enorm belangrijk. Zij bekijken het vanuit economisch, filosofisch en sociaal perspectief. Alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek, gaven aan te willen bouwen aan een mooie wereld voor de volgende generaties. Ook vonden alle respondenten dat elk bedrijf duurzaamheid in zijn bedrijfsstrategie geïmplementeerd moet hebben.

Als we kijken naar welke stappen er genomen dienen te worden t.a.v. duurzaamheid, zien we dat de meeste ondernemers bereid zijn eerst bij zichzelf te beginnen. Alleen weten zij nog niet hoe.

Een ruime meerderheid van het mkb die aan het onderzoek heeft deelgenomen, kent de SDG’s. Wat opviel, is dat het mkb vooral de doelen 2, 4, 13 en 17 het belangrijkst vinden:

 • 2: Geen honger: Einde aan honger in 2030, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
 • 4: Kwaliteitsonderwijs: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
 • 13: Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 • 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterk het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Corporates zijn verder met de SDG 

Wij hebben de resultaten van het mkb vergeleken met de Duurzaamheidsstrategieën van corporates, om de contrasten duidelijk te maken. Deze bedrijven hebben een heldere CSR/MVO en SDG-strategie. Deze strategieën staan vaak duidelijk omschreven en worden gedeeld op hun websites. Het verschil tussen mkb-ondernemers en corporates is dat zij beide een andere aanpak hebben. Zo staan SDG 5 ‘gendergelijkheid’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’ hoog bij corporates op de agenda. Gendergelijkheid staat voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ongelijkheid verminderen staat voor reductie van discriminatie en multiculturele inkomensgelijkheid.

beantwoordt uw ondernemersvragen

MKB-bedrijven weten nog niet hoe

Het mkb vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk maar heeft nog niet echt een beeld hoe ze dit moeten aanpakken. Het ontwikkelen van een MVO of SDG-plan is hiervoor de oplossing. Hierin leg je vast wat je de komende jaren wilt bereiken.

Aan de slag met de SDG’s

De 17 doelen worden dus steeds bekender en belangrijker. Deze zijn ook door bedrijven niet meer te negeren. Maar hóe kun je de SDGs effectief gebruiken in je beleid en communicatie?

 1. Start eerst met een scan van de 17 doelen. Hiermee krijgt je inzicht welke doelen het best bij jouw organisatie passen. Indien jouw organisatie slechts ten dele aan een stelling beantwoordt, antwoord je ‘nee’. De doelen waar je ‘nee’, ‘weet niet’, of ‘interessant’ antwoordt, kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) jouw actieplan.
 2. Zie De SDGs  als lust, niet als last. Misschien heb je het idee dat de SDGs wéér de zoveelste regels zijn waaraan je je moet houden. Toch valt dat in de praktijk erg mee. Aan een aantal doelen werk je waarschijnlijk al. Het is daarom meer een aanvulling dan dat het echt nieuw is voor je.
 3. Maak een keuze op welke van de 17 SDGs je je wil en kan focussen. Een aanpak waarbij je ze volgordelijk aanpakt. Ieder jaar 1 of 2?
 4. Integreer SDGs in jouw beleid en strategie. Door je SDGs in je bedrijfsstrategie en beleid te verwerken, blijft het geen los duurzaamheidsverhaal, maar vormt het echt een onderdeel van je organisatie. Uit onderzoek blijkt overigens dat dit nog nauwelijks gebeurt, dus daarmee kun je je ook nog eens profileren.
 5. Kijk verder dan je product of dienst. Dat is immers wat voor jouw klanten het meest zichtbaar is. Het ligt voor de hand om je hierop te richten. Kijk ook naar je bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld je marketing, communicatie, inkoop, et cetera, te koppelen aan de duurzaamheidsdoelen, zorg je ervoor dat het een integraal onderdeel van je organisatie wordt.
 6. Koppel de SDGs aan je verhaal, niet andersom. Het gaat om jouw beleid en de invulling die jij geeft aan de duurzaamheidsdoelen. Communiceer dat ook zo: jouw verhaal is waar het om draait en de SDGs ondersteunen dat verhaal.
 7. Gebruik het beeldmateriaal van de SDGs. De afbeeldingen van de 17 doelen zijn erg opvallend en herkenbaar.
 8. Maak het meetbaar. Pak doelen die mooi klinken maar die je niet meetbaar kan maken, niet op. Gebruik ‘indicatoren’ die jij kan meten. Dat kun je terug laten komen in bijvoorbeeld je MVO-verslagen.

Auteur René Teuwen is partner BrainsLab, het adviesbureau van ondernemers voor ondernemers

Ondernemen

Kees van Bekkum (Operational Brain), René Teuwen (People Brain) en Peter van Duren (Financial Brain)

Wat is jouw ondernemersvraag?

Voor deze rubriek werkt de redactie samen met BrainsLab, een samenwerking van ondernemers die hun kennis en ervaring hebben gebundeld. Stuur uw vraag naar ondernemersvragen@BrainsLab.nl. Vragen die interessant zijn voor een breder publiek, delen we graag in InFinance met uw collega-ondernemers. Komt uw ondernemersvraag voor publicatie in aanmerking, dan wordt vanzelfsprekend vooraf om uw toestemming gevraagd. Wat is uw ondernemersvraag?

Auteur René Teuwen is partner BrainsLab, het adviesbureau van ondernemers voor ondernemers

Resultaten MKB

De respondenten vinden duurzaamheid enorm belangrijk. Zij bekijken het vanuit economisch, filosofisch en sociaal perspectief. Alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek, gaven aan te willen bouwen aan een mooie wereld voor de volgende generaties. Ook vonden alle respondenten dat elk bedrijf duurzaamheid in zijn bedrijfsstrategie geïmplementeerd moet hebben.

Als we kijken naar welke stappen er genomen dienen te worden t.a.v. duurzaamheid, zien we dat de meeste ondernemers bereid zijn eerst bij zichzelf te beginnen. Alleen weten zij nog niet hoe.

Een ruime meerderheid van het mkb die aan het onderzoek heeft deelgenomen, kent de SDG’s. Wat opviel, is dat het mkb vooral de doelen 2, 4, 13 en 17 het belangrijkst vinden:

 • 2: Geen honger: Einde aan honger in 2030, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
 • 4: Kwaliteitsonderwijs: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
 • 13: Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 • 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterk het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken
Ondernemen

Bij steeds meer bedrijven en organisaties staat duurzaamheid hoog op de agenda. Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden. De samenleving verwacht niet alleen dat de overheid hierin het goede voorbeeld geeft, maar ook het bedrijfsleven.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als ‘de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030’. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Hoe gebruik je de Duurzame Ontwikkelingsdoelen effectief in je beleid en communicatie?

Het MKB en SDGs

Iedereen praat erover. Bedrijven zijn er mee bezig. Maar hoe? En vooral, hoe leeft het bij de ondernemers in het mkb? BrainsLab, Pidzh, PIM Totaal en Aquanoom waren benieuwd hoe het bedrijfsleven hiernaar kijkt. Goede reden om dit te onderzoeken.

De onderzoeksopzet was als volgt: deskresearch, een kwalitatief deel waarin we respondenten hebben geïnterviewd en een kwantitatief deel waar we ruim 600 bedrijven en 50 gemeentes hebben benaderd.

Opvallende keuzes

Wat verder opviel is dat de deelnemende mkb-bedrijven de doelen 6 ‘Schoon water en sanitair’, 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’, 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ en 16 ‘Vrede, justitie en sterke publieke diensten’ niet of nauwelijks benoemd hebben.

beantwoordt uw ondernemersvragen

Corporates zijn verder met de SDG 

Wij hebben de resultaten van het mkb vergeleken met de Duurzaamheidsstrategieën van corporates, om de contrasten duidelijk te maken. Deze bedrijven hebben een heldere CSR/MVO en SDG-strategie. Deze strategieën staan vaak duidelijk omschreven en worden gedeeld op hun websites. Het verschil tussen mkb-ondernemers en corporates is dat zij beide een andere aanpak hebben. Zo staan SDG 5 ‘gendergelijkheid’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’ hoog bij corporates op de agenda. Gendergelijkheid staat voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ongelijkheid verminderen staat voor reductie van discriminatie en multiculturele inkomensgelijkheid.

MKB-bedrijven weten nog niet hoe

Het mkb vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk maar heeft nog niet echt een beeld hoe ze dit moeten aanpakken. Het ontwikkelen van een MVO of SDG-plan is hiervoor de oplossing. Hierin leg je vast wat je de komende jaren wilt bereiken.

Aan de slag met de SDG’s

De 17 doelen worden dus steeds bekender en belangrijker. Deze zijn ook door bedrijven niet meer te negeren. Maar hóe kun je de SDGs effectief gebruiken in je beleid en communicatie?

 1. Start eerst met een scan van de 17 doelen. Hiermee krijgt je inzicht welke doelen het best bij jouw organisatie passen. Indien jouw organisatie slechts ten dele aan een stelling beantwoordt, antwoord je ‘nee’. De doelen waar je ‘nee’, ‘weet niet’, of ‘interessant’ antwoordt, kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) jouw actieplan.
 2. Zie De SDGs  als lust, niet als last. Misschien heb je het idee dat de SDGs wéér de zoveelste regels zijn waaraan je je moet houden. Toch valt dat in de praktijk erg mee. Aan een aantal doelen werk je waarschijnlijk al. Het is daarom meer een aanvulling dan dat het echt nieuw is voor je.
 3. Maak een keuze op welke van de 17 SDGs je je wil en kan focussen. Een aanpak waarbij je ze volgordelijk aanpakt. Ieder jaar 1 of 2?
 4. Integreer SDGs in jouw beleid en strategie. Door je SDGs in je bedrijfsstrategie en beleid te verwerken, blijft het geen los duurzaamheidsverhaal, maar vormt het echt een onderdeel van je organisatie. Uit onderzoek blijkt overigens dat dit nog nauwelijks gebeurt, dus daarmee kun je je ook nog eens profileren.
 5. Kijk verder dan je product of dienst. Dat is immers wat voor jouw klanten het meest zichtbaar is. Het ligt voor de hand om je hierop te richten. Kijk ook naar je bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld je marketing, communicatie, inkoop, et cetera, te koppelen aan de duurzaamheidsdoelen, zorg je ervoor dat het een integraal onderdeel van je organisatie wordt.
 6. Koppel de SDGs aan je verhaal, niet andersom. Het gaat om jouw beleid en de invulling die jij geeft aan de duurzaamheidsdoelen. Communiceer dat ook zo: jouw verhaal is waar het om draait en de SDGs ondersteunen dat verhaal.
 7. Gebruik het beeldmateriaal van de SDGs. De afbeeldingen van de 17 doelen zijn erg opvallend en herkenbaar.
 8. Maak het meetbaar. Pak doelen die mooi klinken maar die je niet meetbaar kan maken, niet op. Gebruik ‘indicatoren’ die jij kan meten. Dat kun je terug laten komen in bijvoorbeeld je MVO-verslagen.

Kees van Bekkum (Operational Brain), René Teuwen (People Brain) en Peter van Duren (Financial Brain)

Wat is jouw ondernemersvraag?

Voor deze rubriek werkt de redactie samen met BrainsLab, een samenwerking van ondernemers die hun kennis en ervaring hebben gebundeld. Stuur uw vraag naar ondernemersvragen@BrainsLab.nl. Vragen die interessant zijn voor een breder publiek, delen we graag in InFinance met uw collega-ondernemers. Komt uw ondernemersvraag voor publicatie in aanmerking, dan wordt vanzelfsprekend vooraf om uw toestemming gevraagd. Wat is uw ondernemersvraag?

InFinance ondernemers
panel