Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

groene zusje van oranje

Woonnu is het

Een jaar geleden lanceerde Nationale-Nederlanden Bank het groene hypotheeklabel Woonnu. De zelfstandige dochteronderneming speelt in op de groeiende vraag van zowel consumenten als hypotheekadviseurs naar duurzame oplossingen op de woningmarkt. Met nu al een marktaandeel van ruim 1% voorziet Woonnu duidelijk in een behoefte. “We maken duurzaam wonen aantrekkelijk voor iedereen”, zegt CEO Patricia Plass.

Bij de lancering op 17 augustus 2020 is Woonnu het 42ste hypotheeklabel dat actief is op de Nederlandse hypotheekmarkt. De producten en diensten van het groene hypotheeklabel worden aangeboden via onder andere hypotheekketens, serviceproviders en de grotere advieskantoren die ambities hebben op het vlak van verduurzamen. Hypotheekaanvragen bij Woonnu worden verwerkt door Quion.

itv_obvion_igor_dries... (copy)

Patricia Plass CEO Woonnu

Vanuit een missie dat duurzamer wonen voor iedereen mogelijk moet zijn helpt Woonnu consumenten op weg om hun woningen te verduurzamen. Onder andere met een hypotheek gericht op duurzaam wonen. Klanten die deze hypotheek afsluiten worden beloond met een oplopende rentekorting vanaf energielabel B als zij al duurzaam wonen of hun huis gedurende de looptijd van de hypotheek verduurzamen. Het basistarief voor deze labeltarifering is gebaseerd op energielabel C. Heeft een woning al label A of B, of gaat een woning gedurende de looptijd van C naar B of A, dan ontvangt de klant voor iedere labelstap hoger een rentekorting. De korting ontvangt de consument gedurende de hele looptijd en voor de volledige hypotheek, ook als de hypotheek tussentijds wordt verhoogd.

Heeft de klant bij het afsluiten van de hypotheek een hoger energielabel dan het basislabel C, dan geldt voor elke labelstap vanaf D een rentetoeslag. Wordt vervolgens de woning duurzamer gemaakt, dan vervalt na elke gemaakte labelsprong weer een deel van die opslag. Het verduurzamen van de eigen woning loont dus altijd bij Woonnu.

Belonen van labelsprongen

‘Duurzamer wonen moet voor iedereen mogelijk zijn’

Woonnu wilde direct vanaf de start impact kunnen maken vanuit de missie dat duurzamer wonen voor iedereen mogelijk moet zijn. Maar gaandeweg bemerkte Plass zowel bij consumenten als hypotheekadviseurs enige koudwatervrees voor het onderwerp woningverduurzaming. “Verduurzamen naar een beter label wordt als ingewikkeld ervaren. Daarnaast moesten we als merk vertrouwen opbouwen. Eerste stap hierin was een gunstige prijsstelling en een voorspelbaar proces.  Vanaf dat moment was de interesse gewekt en kwam de vaart erin.”

Wat een extra uitdaging was voor de introductie van Woonnu, was dat door alle COVID-19 beperkingen alles volledig virtueel moest plaatsvinden. Geen fysieke roadshows, geen persoonlijke bezoeken aan adviseurs, maar meet & greets via Teams. Enthousiasmeren en kennismaken op afstand is virtueel toch een stuk lastiger dan wanneer je op locatie met adviseurs het gesprek aan kunt gaan.

Via prijs naar de inhoud

De koudwatervrees om woningverduurzaming aan te kaarten in het hypotheekgesprek geldt niet voor alle adviseurs. Kenmerkend voor de groep hypotheekadviseurs die woningverduurzaming wel actief meenemen is volgens Plass de intrinsieke motivatie waar vanuit zij dit doen. “Deze adviseurs vinden het onderwerp – net als ik - zelf ook belangrijk, hebben op dit gebied vaak al een groot netwerk opgebouwd waarop ze kunnen terugvallen en hun aanpak is succesvol.”

Dat de hypotheekadviseur een verduurzamingsexpert moet zijn om woningverduurzaming bespreekbaar te maken tijdens het hypotheekadviesgesprek is volgens Plass nog steeds een veelgehoord misverstand. “Het is uiteindelijk een kwestie van doen. De meeste adviseurs hebben de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen gedaan en staan nu voor een gevoelsmatige drempel waar ze overheen moeten. Veel gehoorde argumenten zijn tijdgebrek, drukte en ‘al zoveel andere onderwerpen’ die besproken moeten worden. Praten over een keuken en badkamer is heel normaal, maar een gesprek over woningverduurzaming is ingewikkeld. Maar die denkbeeldige drempel is niet zo hoog als men soms denkt. Een hypotheekadviseur hoeft geen verduurzamingsexpert te zijn, al denkt men soms van wel. Neem verduurzaming standaard mee in het hypotheekadvies, met focus op de totale woonlasten op de lange termijn. Je hoeft het echt niet van a tot z alleen te doen.”

Koudwatervrees

Zo staat er op de website woonnu.nl een verduurzamingscheck waarmee consumenten en adviseurs al vóór het afsluiten van de hypotheek een indicatie kunnen krijgen van de investering in energiebesparende maatregelen, de terugverdientijd, rentekorting én waardevermeerdering van de woning. Plass: “Ook is het mogelijk een op-maat-gemaakt-adviesrapport van onze onafhankelijke verduurzamingspartner Susteen te ontvangen. Met de garantie op het te behalen energielabel en de exacte investering die hiervoor nodig is. Susteen kan de maatregelen ook uitvoeren en biedt hulp bij het aanvragen van subsidies en het regelen van het nieuwe energielabel. Door de garanties van het verduurzamingsrapport hebben adviseurs bij het aanvragen van de hypotheek inzicht in de totale financieringsbehoefte van de consument.”

Verduurzamingscheck

‘Een gesprek over woningverduurzaming is net zo ingewikkeld als een badkamer of keuken’

Nationale-Nederlanden Bank en dochteronderneming Woonnu hebben zich onlangs als een van de eersten aangesloten bij het EEMI (Energy Efficient Mortgages Initiative) en EEML (Energy Efficient Mortgage Label). Beide hebben als doel op EU-niveau de hypotheekmarkt en de investeringen in hypotheken verder te verduurzamen.

Het EEMI is het directe aanspreekpunt voor de Europese Commissie en vertegenwoordigt de Europese hypothekensector. Met de aansluiting nemen NN Bank en Woonnu proactief deel aan discussies over regelgeving en andere ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van hypotheken. Met het Europese keurmerk EEML tonen geldverstrekkers aan dat hun verstrekte groene hypothecaire leningen daadwerkelijk bijdragen aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Partner EU-groeninitiatieven

Woonnu stond aan de wieg van de EEMI NL Hub: het platform dat op nationaal niveau bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie van ‘energy efficient mortgages’. Plass: “Door ons te richten op consumenten, financiële intermediairs en investeerders hebben we een platform gecreëerd dat volledig is gericht op het ondersteunen van klanten bij het verduurzamen van hun woning. We krijgen steeds meer inzichten in wat het beste werkt vanuit het perspectief van de klant, intermediair en financiële markt. We kijken ernaar uit om deze ervaring te delen met de andere leden van EEMI, zowel op Europees als op nationaal niveau via de EEMI NL Hub.”

Dat een kleine speler als Woonnu een rol als deze kan oppakken binnen de EEMI NL Hub is mede te danken aan Asset Finance-expert Hendrik-Jan Luikinga, de Chief Investment Officer (CIO) van Woonnu.

EEMI NL Hub

Eerder dit jaar lanceerde Woonnu de Duurzaamheidsmonitor 2021. Hiervoor werden ruim 400 (toekomstige) huizenbezitters en ruim 200 hypotheekadviseurs gevraagd naar hun houding en kennis rondom duurzaamheid. Van de adviseurs denkt 64% dat duurzaamheid niet of zelfs helemaal niet belangrijk is voor de meeste klanten. Een misvatting. Ruim driekwart van de ondervraagde consumenten staat namelijk positief ten opzichte van verduurzaming van de eigen woning. Van hen geeft 77% aan dat een duurzaam huis of mogelijkheden voor verduurzaming een belangrijke factor is of was in de aankoopbeslissing. Het aantal respondenten dat helemaal niets wil doen aan verduurzaming is met 4% erg klein. Driekwart van de ondervraagde (toekomstige) huizenbezitters is van mening dat duurzaamheid standaard meegenomen zou moeten worden in het hypotheekadviesgesprek. Een aanzienlijk deel (47%) is bovendien bereid om hiervoor extra te betalen.

Van de ondervraagde hypotheekadviseurs die een opleiding volgden over duurzaamheid en hypotheken, voelt 40% zich hierdoor niet of slechts beperkt gesterkt om hun klanten hierover goed te kunnen adviseren. Doordat een ruime meerderheid van de adviseurs denkt dat duurzaamheid niet of zelfs helemaal niet belangrijk is voor de meeste van zijn klanten, blijven er volgens Plass in het hypotheekadviestraject belangrijke kansen liggen om consumenten nog beter voor te lichten over mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de financiering daarvan. “Het lijkt erop dat Nederlandse consumenten duurzaamheid als thema belangrijker vinden dan veel hypotheekadviseurs dénken dat ze het vinden. Hier lijkt sprake van een mismatch.”

Woonnu Duurzaamheidsmonitor

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor het grootste deel van de (toekomstige) huizenbezitters (71%) een lagere energierekening een belangrijke reden is om het huis te verduurzamen. Ook een beter milieu, meer comfort en waardevermeerdering van het huis zijn vaak genoemde verduurzamingsmotieven. Om deze motieven om te zetten in actie ontbreekt het bij veel respondenten aan voldoende kennis over de financieringsmogelijkheden van concrete verduurzamingsmaatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.

De oververhitte woningmarkt heeft volgens Plass op dit moment tot gevolg dat in delen van het land de focus volledig is gericht op het kunnen verkrijgen van een eigen woning en er in het verlengde daarvan consumenten minder aandacht hebben voor woningverduurzaming. “Dat maakt het nog belangrijker om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij de klant. De oversluitmarkt biedt hiervoor extra kansen. De tijdsdruk speelt hier minder een rol waardoor er meer aandacht kan zijn voor verduurzamen. Een volgende stap is consumenten helpen met het verduurzamen van hun appartementen en VVE’s te adviseren hoe deze stap te zetten. Samen met overheidsinstanties hopen we ook hier met elkaar tot oplossingen te komen.” 

Verduurzamingsmotieven

Woonnu is het groene zusje van NN Hypotheken en een dochter van NN Bank. “Een speedboot naast het grote moederschip. Dat maakt ons wendbaar en innovatief. Tegelijkertijd kunnen we gebruikmaken van de kennis en kunde van het oranje moederschip. Als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in wet- en regelgeving dan kunnen we daar via de bestaande lijnen snel op anticiperen. Dat geeft ons een comfortabele positie.”

Woonnu is een hybride regieplatform waarbij institutionele investeerders in de Nederlandse hypotheekmarkt kunnen stappen. Financiering komt niet alleen vanuit investeerders, ook Nationale-Nederlanden zelf is investeerder. “Onze ambitie is om over 5 jaar een leidende rol als geldverstrekker te hebben in het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Dit willen we doen door de markt, overheid, consumenten en adviseurs op een positieve kritisch manier te blijven uitdagen het klimaatvraagstuk waarvoor we staan ook echt voor elkaar te krijgen en samen tot goede oplossingen te komen. Verduurzamen doe je namelijk niet alleen.”


Investeerders

shutterstock_12222478...

Interview

shutterstock_70773226...
shutterstock_18308373...

groene zusje van oranje

Woonnu is het

Bij de lancering op 17 augustus 2020 is Woonnu het 42ste hypotheeklabel dat actief is op de Nederlandse hypotheekmarkt. De producten en diensten van het groene hypotheeklabel worden aangeboden via onder andere hypotheekketens, serviceproviders en de grotere advieskantoren die ambities hebben op het vlak van verduurzamen. Hypotheekaanvragen bij Woonnu worden verwerkt door Quion.

itv_obvion_igor_dries... (copy)

Patricia Plass CEO Woonnu

Vanuit een missie dat duurzamer wonen voor iedereen mogelijk moet zijn helpt Woonnu consumenten op weg om hun woningen te verduurzamen. Onder andere met een hypotheek gericht op duurzaam wonen. Klanten die deze hypotheek afsluiten worden beloond met een oplopende rentekorting vanaf energielabel B als zij al duurzaam wonen of hun huis gedurende de looptijd van de hypotheek verduurzamen. Het basistarief voor deze labeltarifering is gebaseerd op energielabel C. Heeft een woning al label A of B, of gaat een woning gedurende de looptijd van C naar B of A, dan ontvangt de klant voor iedere labelstap hoger een rentekorting. De korting ontvangt de consument gedurende de hele looptijd en voor de volledige hypotheek, ook als de hypotheek tussentijds wordt verhoogd.

Heeft de klant bij het afsluiten van de hypotheek een hoger energielabel dan het basislabel C, dan geldt voor elke labelstap vanaf D een rentetoeslag. Wordt vervolgens de woning duurzamer gemaakt, dan vervalt na elke gemaakte labelsprong weer een deel van die opslag. Het verduurzamen van de eigen woning loont dus altijd bij Woonnu.

Belonen van labelsprongen

‘Duurzamer wonen moet voor iedereen mogelijk zijn’

Woonnu wilde direct vanaf de start impact kunnen maken vanuit de missie dat duurzamer wonen voor iedereen mogelijk moet zijn. Maar gaandeweg bemerkte Plass zowel bij consumenten als hypotheekadviseurs enige koudwatervrees voor het onderwerp woningverduurzaming. “Verduurzamen naar een beter label wordt als ingewikkeld ervaren. Daarnaast moesten we als merk vertrouwen opbouwen. Eerste stap hierin was een gunstige prijsstelling en een voorspelbaar proces.  Vanaf dat moment was de interesse gewekt en kwam de vaart erin.”

Wat een extra uitdaging was voor de introductie van Woonnu, was dat door alle COVID-19 beperkingen alles volledig virtueel moest plaatsvinden. Geen fysieke roadshows, geen persoonlijke bezoeken aan adviseurs, maar meet & greets via Teams. Enthousiasmeren en kennismaken op afstand is virtueel toch een stuk lastiger dan wanneer je op locatie met adviseurs het gesprek aan kunt gaan.

Via prijs naar de inhoud

De koudwatervrees om woningverduurzaming aan te kaarten in het hypotheekgesprek geldt niet voor alle adviseurs. Kenmerkend voor de groep hypotheekadviseurs die woningverduurzaming wel actief meenemen is volgens Plass de intrinsieke motivatie waar vanuit zij dit doen. “Deze adviseurs vinden het onderwerp – net als ik - zelf ook belangrijk, hebben op dit gebied vaak al een groot netwerk opgebouwd waarop ze kunnen terugvallen en hun aanpak is succesvol.”

Dat de hypotheekadviseur een verduurzamingsexpert moet zijn om woningverduurzaming bespreekbaar te maken tijdens het hypotheekadviesgesprek is volgens Plass nog steeds een veelgehoord misverstand. “Het is uiteindelijk een kwestie van doen. De meeste adviseurs hebben de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen gedaan en staan nu voor een gevoelsmatige drempel waar ze overheen moeten. Veel gehoorde argumenten zijn tijdgebrek, drukte en ‘al zoveel andere onderwerpen’ die besproken moeten worden. Praten over een keuken en badkamer is heel normaal, maar een gesprek over woningverduurzaming is ingewikkeld. Maar die denkbeeldige drempel is niet zo hoog als men soms denkt. Een hypotheekadviseur hoeft geen verduurzamingsexpert te zijn, al denkt men soms van wel. Neem verduurzaming standaard mee in het hypotheekadvies, met focus op de totale woonlasten op de lange termijn. Je hoeft het echt niet van a tot z alleen te doen.”

Koudwatervrees

Zo staat er op de website woonnu.nl een verduurzamingscheck waarmee consumenten en adviseurs al vóór het afsluiten van de hypotheek een indicatie kunnen krijgen van de investering in energiebesparende maatregelen, de terugverdientijd, rentekorting én waardevermeerdering van de woning. Plass: “Ook is het mogelijk een op-maat-gemaakt-adviesrapport van onze onafhankelijke verduurzamingspartner Susteen te ontvangen. Met de garantie op het te behalen energielabel en de exacte investering die hiervoor nodig is. Susteen kan de maatregelen ook uitvoeren en biedt hulp bij het aanvragen van subsidies en het regelen van het nieuwe energielabel. Door de garanties van het verduurzamingsrapport hebben adviseurs bij het aanvragen van de hypotheek inzicht in de totale financieringsbehoefte van de consument.”

Verduurzamingscheck

‘Een gesprek over woningverduurzaming is net zo ingewikkeld als een badkamer of keuken’

Nationale-Nederlanden Bank en dochteronderneming Woonnu hebben zich onlangs als een van de eersten aangesloten bij het EEMI (Energy Efficient Mortgages Initiative) en EEML (Energy Efficient Mortgage Label). Beide hebben als doel op EU-niveau de hypotheekmarkt en de investeringen in hypotheken verder te verduurzamen.

Het EEMI is het directe aanspreekpunt voor de Europese Commissie en vertegenwoordigt de Europese hypothekensector. Met de aansluiting nemen NN Bank en Woonnu proactief deel aan discussies over regelgeving en andere ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van hypotheken. Met het Europese keurmerk EEML tonen geldverstrekkers aan dat hun verstrekte groene hypothecaire leningen daadwerkelijk bijdragen aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Partner EU-groeninitiatieven

Woonnu stond aan de wieg van de EEMI NL Hub: het platform dat op nationaal niveau bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie van ‘energy efficient mortgages’. Plass: “Door ons te richten op consumenten, financiële intermediairs en investeerders hebben we een platform gecreëerd dat volledig is gericht op het ondersteunen van klanten bij het verduurzamen van hun woning. We krijgen steeds meer inzichten in wat het beste werkt vanuit het perspectief van de klant, intermediair en financiële markt. We kijken ernaar uit om deze ervaring te delen met de andere leden van EEMI, zowel op Europees als op nationaal niveau via de EEMI NL Hub.”

Dat een kleine speler als Woonnu een rol als deze kan oppakken binnen de EEMI NL Hub is mede te danken aan Asset Finance-expert Hendrik-Jan Luikinga, de Chief Investment Officer (CIO) van Woonnu.

EEMI NL Hub

Eerder dit jaar lanceerde Woonnu de Duurzaamheidsmonitor 2021. Hiervoor werden ruim 400 (toekomstige) huizenbezitters en ruim 200 hypotheekadviseurs gevraagd naar hun houding en kennis rondom duurzaamheid. Van de adviseurs denkt 64% dat duurzaamheid niet of zelfs helemaal niet belangrijk is voor de meeste klanten. Een misvatting. Ruim driekwart van de ondervraagde consumenten staat namelijk positief ten opzichte van verduurzaming van de eigen woning. Van hen geeft 77% aan dat een duurzaam huis of mogelijkheden voor verduurzaming een belangrijke factor is of was in de aankoopbeslissing. Het aantal respondenten dat helemaal niets wil doen aan verduurzaming is met 4% erg klein. Driekwart van de ondervraagde (toekomstige) huizenbezitters is van mening dat duurzaamheid standaard meegenomen zou moeten worden in het hypotheekadviesgesprek. Een aanzienlijk deel (47%) is bovendien bereid om hiervoor extra te betalen.

Van de ondervraagde hypotheekadviseurs die een opleiding volgden over duurzaamheid en hypotheken, voelt 40% zich hierdoor niet of slechts beperkt gesterkt om hun klanten hierover goed te kunnen adviseren. Doordat een ruime meerderheid van de adviseurs denkt dat duurzaamheid niet of zelfs helemaal niet belangrijk is voor de meeste van zijn klanten, blijven er volgens Plass in het hypotheekadviestraject belangrijke kansen liggen om consumenten nog beter voor te lichten over mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de financiering daarvan. “Het lijkt erop dat Nederlandse consumenten duurzaamheid als thema belangrijker vinden dan veel hypotheekadviseurs dénken dat ze het vinden. Hier lijkt sprake van een mismatch.”

Woonnu Duurzaamheidsmonitor

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor het grootste deel van de (toekomstige) huizenbezitters (71%) een lagere energierekening een belangrijke reden is om het huis te verduurzamen. Ook een beter milieu, meer comfort en waardevermeerdering van het huis zijn vaak genoemde verduurzamingsmotieven. Om deze motieven om te zetten in actie ontbreekt het bij veel respondenten aan voldoende kennis over de financieringsmogelijkheden van concrete verduurzamingsmaatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.

De oververhitte woningmarkt heeft volgens Plass op dit moment tot gevolg dat in delen van het land de focus volledig is gericht op het kunnen verkrijgen van een eigen woning en er in het verlengde daarvan consumenten minder aandacht hebben voor woningverduurzaming. “Dat maakt het nog belangrijker om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij de klant. De oversluitmarkt biedt hiervoor extra kansen. De tijdsdruk speelt hier minder een rol waardoor er meer aandacht kan zijn voor verduurzamen. Een volgende stap is consumenten helpen met het verduurzamen van hun appartementen en VVE’s te adviseren hoe deze stap te zetten. Samen met overheidsinstanties hopen we ook hier met elkaar tot oplossingen te komen.” 

Verduurzamingsmotieven

shutterstock_12222478...

Woonnu is het groene zusje van NN Hypotheken en een dochter van NN Bank. “Een speedboot naast het grote moederschip. Dat maakt ons wendbaar en innovatief. Tegelijkertijd kunnen we gebruikmaken van de kennis en kunde van het oranje moederschip. Als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in wet- en regelgeving dan kunnen we daar via de bestaande lijnen snel op anticiperen. Dat geeft ons een comfortabele positie.”

Woonnu is een hybride regieplatform waarbij institutionele investeerders in de Nederlandse hypotheekmarkt kunnen stappen. Financiering komt niet alleen vanuit investeerders, ook Nationale-Nederlanden zelf is investeerder. “Onze ambitie is om over 5 jaar een leidende rol als geldverstrekker te hebben in het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Dit willen we doen door de markt, overheid, consumenten en adviseurs op een positieve kritisch manier te blijven uitdagen het klimaatvraagstuk waarvoor we staan ook echt voor elkaar te krijgen en samen tot goede oplossingen te komen. Verduurzamen doe je namelijk niet alleen.”


Investeerders

Interview

shutterstock_70773226...