Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Partner aan het woord
Auteur Jan Jaap Omvlee - Cognito
Over Figlo

Marktleider Figlo is de motor achter API-gedreven rekenservices en applicaties in onder meer het financial planning- en hypotheekdomein. Figlo levert software die financieel inzicht en begrip op een consumentenniveau toegankelijk maakt en biedt tegelijkertijd tools voor de professional rond complexe financiële dienstverlening. Figlo’s oplossingen worden geleverd aan financieel adviseurs in allerlei markten, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en pensioenfondsen.

Website: www.figlo.com

Het nieuwe pensioencontract

Het huidige pensioenstelsel maakt per 1 januari 2028 plaats voor een nieuw stelsel. Centraal daarin staat de premieregeling. De premieregeling is er straks in twee varianten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De nieuwe premieregeling, het nieuwe pensioencontract, kent een leeftijdsonafhankelijke (vaste) premie. Omdat de premie-inleg van de jongeren langer kan renderen, bouwen zij (naar verwachting) meer pensioen op dan oudere deelnemers. De sociale partners maken een keuze voor een van de contracten. In beide varianten is de hoogte van de premie het uitgangspunt, niet de hoogte van de pensioenuitkering.

Blonk: “Stel, je hebt twee huisartsen die precies hetzelfde verdienen, hetzelfde huis hebben en dezelfde preferentiescore aangeven. Maar de één is volledig gefinancierd met een hypotheek en het huis van de ander is volledig vrij, dan is je risicocapaciteit echt verschillend. En als je die data niet hebt in je eigen omgeving, dan kun je dat ook niet toetsen. Pensioenfonds SPH is dus straks in staat om mede dankzij Figlo ook dat soort antwoorden tegen de financiële positie van huisartsen aan te houden en dan nog een keer te vragen: weet u zeker dat u dit wilt? Mede dankzij Figlo kunnen we nog beter invulling geven aan onze zorgplicht.”

SPH stelt de deelnemer werkelijk centraal en daarin komt de geavanceerdheid van Figlo’s oplossingen goed van pas, stelt Blonk. “Een huisarts kan een onderneming hebben, of een BV, of lid zijn van een maatschap of werkzaam zijn als zzp-huisarts. Kortom, er zijn nogal wat financiële, vaak ingewikkelde, constructies en eigendomsverhoudingen mogelijk en de oplossing van Figlo houdt daar rekening mee in hun simulaties, zoals gezegd ook op het gebied van sociale en fiscale wetgeving. Op deze manier zijn we in staat om onze deelnemers een optimaal handelingsperspectief te bieden.”

Vergelijking twee huisartsen

In het nieuwe pensioenakkoord worden de beleggingsrisico’s verschoven naar de deelnemers. Daarom moet het beleggingsbeleid expliciet afgestemd zijn op de risicopreferentie van de deelnemers. Blonk stelt dat dit het beste gedaan kan worden vanuit de financiële context van de deelnemer. “Figlo helpt ons daarbij.” Hij haalt het voorbeeld aan van de risicobereidheid versus de risicotolerantie. Met het bepalen van de risicobereidheid wordt aangegeven welke mate van risico acceptabel is voor het behalen van de doelstellingen. Door het opnemen van risicotoleranties kan de deelnemer aangeven welke risico’s hij wel of niet wil accepteren. Veelal worden risicotoleranties gedefinieerd als een maximale afwijking van een specifieke doelstelling.

Risicobereidheid en –tolerantie
Reken-engine maakt beleggingskeuzes inzichtelijk

Een ander element in de dienstverlening van Figlo aan SPH is de reken-engine die beleggingsscenario’s van partner Finbotx koppelt aan de software voor financial planning van Figlo. Door realistische beleggingsscenario’s te gebruiken binnen de cashflowanalyse uit Figlo’s financial software worden de effecten van beleggingskeuzes inzichtelijk gemaakt. Daarmee heeft de deelnemer beter inzicht in het verband tussen risico en rendement van de beleggingsportefeuille en in de haalbaarheid van zijn doelen. Maar bijvoorbeeld ook pensioenproducten met een variabele uitkering kunnen berekend worden, door de actuariële module van Figlo te combineren met de scenarioanalyse van Finbotx.

Brouwer schetst hoe binnen de financial-planningmodule gekeken kan worden naar uitruilfactoren, hoog/laagconstructies, het uitstellen en vervroegen van pensioen. “Bovendien houdt Figlo rekening met alle fiscale en sociale wetgeving. Als je bijvoorbeeld praat met iemand bij wie je een hoog/laagconstructie toepast die van invloed kan zijn op zijn belastingdruk, dan maakt Figlo dat inzichtelijk en daarmee bied je toegevoegde waarde aan de deelnemer en wordt er ook een cijfermatige prognose gemaakt waaruit de voor- of nadelen van bepaalde keuzes blijken.”

Rekening met fiscale en sociale wetgeving houden

Nathan Brouwer van Figlo beschrijft hoe er op het gebied van financial planning binnen de pensioenwereld vaak nog te veel vanuit de mogelijkheden binnen de regeling wordt gedacht, en dan ook nog eens op individueel niveau. “Bij Figlo vinden we het belangrijk om daar vanuit een holistisch, integraal perspectief naar te kijken. Wat heeft iemand nu aan inkomsten en uitgaven, hoe ziet de gezinssituatie eruit, en hoe verhoudt het inkomsten- en uitgavenniveau zich tot de toekomst? En is het bijvoorbeeld per definitie wel een slecht pensioen als je 70% van je laatste verdiende inkomen krijgt? Hoe dan ook, bij SPH dacht en denkt men op dezelfde manier als wij over een integraal klantbeeld.”

Blonk: “Je kunt rustig stellen dat Figlo uniek in Nederland is in het neerzetten van een compleet integraal financieel klantbeeld.”

Holistisch perspectief

SPH besefte al in een vroeg stadium de impact van het naderende nieuwe pensioenstelsel. Blonk: “Het nieuwe pensioenstelsel diende zich destijds aan en wij zagen hoe belangrijk het was om een integraal klantbeeld te creëren, zodat we onze deelnemers en pensioengerechtigden excellent konden en kunnen bedienen. Binnen dat integrale klantbeeld is naast de pensioenvoorziening bij SPH exact bekend hoe de deelnemer er financieel voorstaat op basis van inkomsten, uitgaven, verzekeringsproducten, etc.”

Belang van integraal klantbeeld
Financieel plan

Waar ziet SPH de toegevoegde waarde van Figlo? Jan Blonk: “Wij bieden eigen financial planners aan en combineren dat met de financial planning-oplossing van Figlo. Op deze manier helpen wij onze deelnemers om hun pensioensituatie binnen hun totale financiële situatie te plaatsen, waardoor ze op een betere manier in staat zijn om zowel privé als zakelijk voor hun pensioensituatie de goede keuzes te maken. De meeste van onze deelnemers gaan met pensioen met een doorwrocht financieel plan. Dat geeft onze deelnemers financiële rust.”

Signalen oppikken

Pensioenfonds SPH zag al vroeg het belang in van eigen financial planners in combinatie met de financial-planning software van Figlo. Jan Blonk: “Financieel planners pikken veel signalen op van wat er leeft bij de achterban. Je kunt nog zoveel mooie marktonderzoeken uitvoeren en mensen enquêtes sturen, maar de feedback die financiële planners ophalen tijdens hun gesprek is vaak waardevoller. Dan krijg je het echte menselijke verhaal te horen, waarmee we als pensioenfonds input krijgen voor ons beleid”.

Jan Blonk: “Financieel planners pikken veel signalen op van wat er leeft bij de achterban”

Jan Blonk schetst hoe op het punt van financiële dienstverlening de situatie in Nederland sterk veranderd is. Het beeld van de vaste contactpersoon bij de bank of de assurantietussenpersoon die thuis aan de keukentafel de totale financiële situatie met je besprak, bestaat niet meer. Daarom heeft SPH eigen financial planners in huis die de deelnemers helpt bepalen of hun AOW, pensioen en overige financiële middelen samen straks voldoende zijn om comfortabel van te leven. Jan Blonk: “Wil een deelnemer eerder stoppen met werken? Ontvangt hij kapitaal bij overdracht van de praktijk en/of is er dan belasting verschuldigd? Een financieel plan is een goede eerste stap om inzicht te krijgen in hun (toekomstige) financiële positie, dat biedt een handvat om zich op de financiële toekomst voor te bereiden.”

Nathan Brouwer
Enterprise Account Executive bij Figlo
Jan Blonk
Informatiemanager Stichting Pensioenfonds Huisartsen

Het nieuwe pensioenstelsel moet toekomstbestendiger worden voor alle generaties. Hoe dit nieuwe pensioencontract er ook precies uitziet, deelnemers dienen vooral zelf het initiatief te nemen in het financieel plannen van hun pensioen. Dat is de overtuiging van Jan Blonk, informatiemanager Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), die al zo’n 15 jaar samenwerkt met Figlo. Jan Blonk blikt met Nathan Brouwer, Enterprise Account Executive bij Figlo, vooruit naar de verwachte veranderingen rond het nieuwe pensioencontract. “Mede dankzij Figlo kunnen we onze deelnemers een optimaal handelingsperspectief bieden.”

beter invulling geven aan zorgplicht

Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH)

Mede dankzij Figlo kan

In het nieuwe pensioenakkoord worden de beleggingsrisico’s verschoven naar de deelnemers. Daarom moet het beleggingsbeleid expliciet afgestemd zijn op de risicopreferentie van de deelnemers. Blonk stelt dat dit het beste gedaan kan worden vanuit de financiële context van de deelnemer. “Figlo helpt ons daarbij.” Hij haalt het voorbeeld aan van de risicobereidheid versus de risicotolerantie. Met het bepalen van de risicobereidheid wordt aangegeven welke mate van risico acceptabel is voor het behalen van de doelstellingen. Door het opnemen van risicotoleranties kan de deelnemer aangeven welke risico’s hij wel of niet wil accepteren. Veelal worden risicotoleranties gedefinieerd als een maximale afwijking van een specifieke doelstelling.

Risicobereidheid en –tolerantie

Brouwer schetst hoe binnen de financial-planningmodule gekeken kan worden naar uitruilfactoren, hoog/laagconstructies, het uitstellen en vervroegen van pensioen. “Bovendien houdt Figlo rekening met alle fiscale en sociale wetgeving. Als je bijvoorbeeld praat met iemand bij wie je een hoog/laagconstructie toepast die van invloed kan zijn op zijn belastingdruk, dan maakt Figlo dat inzichtelijk en daarmee bied je toegevoegde waarde aan de deelnemer en wordt er ook een cijfermatige prognose gemaakt waaruit de voor- of nadelen van bepaalde keuzes blijken.”

Rekening met fiscale en sociale wetgeving houden

Nathan Brouwer van Figlo beschrijft hoe er op het gebied van financial planning binnen de pensioenwereld vaak nog te veel vanuit de mogelijkheden binnen de regeling wordt gedacht, en dan ook nog eens op individueel niveau. “Bij Figlo vinden we het belangrijk om daar vanuit een holistisch, integraal perspectief naar te kijken. Wat heeft iemand nu aan inkomsten en uitgaven, hoe ziet de gezinssituatie eruit, en hoe verhoudt het inkomsten- en uitgavenniveau zich tot de toekomst? En is het bijvoorbeeld per definitie wel een slecht pensioen als je 70% van je laatste verdiende inkomen krijgt? Hoe dan ook, bij SPH dacht en denkt men op dezelfde manier als wij over een integraal klantbeeld.”

Blonk: “Je kunt rustig stellen dat Figlo uniek in Nederland is in het neerzetten van een compleet integraal financieel klantbeeld.”

Holistisch perspectief

SPH besefte al in een vroeg stadium de impact van het naderende nieuwe pensioenstelsel. Blonk: “Het nieuwe pensioenstelsel diende zich destijds aan en wij zagen hoe belangrijk het was om een integraal klantbeeld te creëren, zodat we onze deelnemers en pensioengerechtigden excellent konden en kunnen bedienen. Binnen dat integrale klantbeeld is naast de pensioenvoorziening bij SPH exact bekend hoe de deelnemer er financieel voorstaat op basis van inkomsten, uitgaven, verzekeringsproducten, etc.”

Belang van integraal klantbeeld
Financieel plan

Waar ziet SPH de toegevoegde waarde van Figlo? Jan Blonk: “Wij bieden eigen financial planners aan en combineren dat met de financial planning-oplossing van Figlo. Op deze manier helpen wij onze deelnemers om hun pensioensituatie binnen hun totale financiële situatie te plaatsen, waardoor ze op een betere manier in staat zijn om zowel privé als zakelijk voor hun pensioensituatie de goede keuzes te maken. De meeste van onze deelnemers gaan met pensioen met een doorwrocht financieel plan. Dat geeft onze deelnemers financiële rust.”

Jan Blonk: “Financieel planners pikken veel signalen op van wat er leeft bij de achterban”

Signalen oppikken

Pensioenfonds SPH zag al vroeg het belang in van eigen financial planners in combinatie met de financial-planning software van Figlo. Jan Blonk: “Financieel planners pikken veel signalen op van wat er leeft bij de achterban. Je kunt nog zoveel mooie marktonderzoeken uitvoeren en mensen enquêtes sturen, maar de feedback die financiële planners ophalen tijdens hun gesprek is vaak waardevoller. Dan krijg je het echte menselijke verhaal te horen, waarmee we als pensioenfonds input krijgen voor ons beleid”.

Jan Blonk schetst hoe op het punt van financiële dienstverlening de situatie in Nederland sterk veranderd is. Het beeld van de vaste contactpersoon bij de bank of de assurantietussenpersoon die thuis aan de keukentafel de totale financiële situatie met je besprak, bestaat niet meer. Daarom heeft SPH eigen financial planners in huis die de deelnemers helpt bepalen of hun AOW, pensioen en overige financiële middelen samen straks voldoende zijn om comfortabel van te leven. Jan Blonk: “Wil een deelnemer eerder stoppen met werken? Ontvangt hij kapitaal bij overdracht van de praktijk en/of is er dan belasting verschuldigd? Een financieel plan is een goede eerste stap om inzicht te krijgen in hun (toekomstige) financiële positie, dat biedt een handvat om zich op de financiële toekomst voor te bereiden.”

Nathan Brouwer
Enterprise Account Executive bij Figlo
Jan Blonk
Informatiemanager Stichting Pensioenfonds Huisartsen

Het nieuwe pensioenstelsel moet toekomstbestendiger worden voor alle generaties. Hoe dit nieuwe pensioencontract er ook precies uitziet, deelnemers dienen vooral zelf het initiatief te nemen in het financieel plannen van hun pensioen. Dat is de overtuiging van Jan Blonk, informatiemanager Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), die al zo’n 15 jaar samenwerkt met Figlo. Jan Blonk blikt met Nathan Brouwer, Enterprise Account Executive bij Figlo, vooruit naar de verwachte veranderingen rond het nieuwe pensioencontract. “Mede dankzij Figlo kunnen we onze deelnemers een optimaal handelingsperspectief bieden.”

beter invulling geven aan zorgplicht

Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH)

Mede dankzij Figlo kan

Partner aan het woord
Over Figlo

Marktleider Figlo is de motor achter API-gedreven rekenservices en applicaties in onder meer het financial planning- en hypotheekdomein. Figlo levert software die financieel inzicht en begrip op een consumentenniveau toegankelijk maakt en biedt tegelijkertijd tools voor de professional rond complexe financiële dienstverlening. Figlo’s oplossingen worden geleverd aan financieel adviseurs in allerlei markten, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en pensioenfondsen.

Website: www.figlo.com

Het nieuwe pensioencontract

Het huidige pensioenstelsel maakt per 1 januari 2028 plaats voor een nieuw stelsel. Centraal daarin staat de premieregeling. De premieregeling is er straks in twee varianten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De nieuwe premieregeling, het nieuwe pensioencontract, kent een leeftijdsonafhankelijke (vaste) premie. Omdat de premie-inleg van de jongeren langer kan renderen, bouwen zij (naar verwachting) meer pensioen op dan oudere deelnemers. De sociale partners maken een keuze voor een van de contracten. In beide varianten is de hoogte van de premie het uitgangspunt, niet de hoogte van de pensioenuitkering.

Reken-engine maakt beleggingskeuzes inzichtelijk

Een ander element in de dienstverlening van Figlo aan SPH is de reken-engine die beleggingsscenario’s van partner Finbotx koppelt aan de software voor financial planning van Figlo. Door realistische beleggingsscenario’s te gebruiken binnen de cashflowanalyse uit Figlo’s financial software worden de effecten van beleggingskeuzes inzichtelijk gemaakt. Daarmee heeft de deelnemer beter inzicht in het verband tussen risico en rendement van de beleggingsportefeuille en in de haalbaarheid van zijn doelen. Maar bijvoorbeeld ook pensioenproducten met een variabele uitkering kunnen berekend worden, door de actuariële module van Figlo te combineren met de scenarioanalyse van Finbotx.

Auteur Jan Jaap Omvlee - Cognito

Blonk: “Stel, je hebt twee huisartsen die precies hetzelfde verdienen, hetzelfde huis hebben en dezelfde preferentiescore aangeven. Maar de één is volledig gefinancierd met een hypotheek en het huis van de ander is volledig vrij, dan is je risicocapaciteit echt verschillend. En als je die data niet hebt in je eigen omgeving, dan kun je dat ook niet toetsen. Pensioenfonds SPH is dus straks in staat om mede dankzij Figlo ook dat soort antwoorden tegen de financiële positie van huisartsen aan te houden en dan nog een keer te vragen: weet u zeker dat u dit wilt? Mede dankzij Figlo kunnen we nog beter invulling geven aan onze zorgplicht.”

SPH stelt de deelnemer werkelijk centraal en daarin komt de geavanceerdheid van Figlo’s oplossingen goed van pas, stelt Blonk. “Een huisarts kan een onderneming hebben, of een BV, of lid zijn van een maatschap of werkzaam zijn als zzp-huisarts. Kortom, er zijn nogal wat financiële, vaak ingewikkelde, constructies en eigendomsverhoudingen mogelijk en de oplossing van Figlo houdt daar rekening mee in hun simulaties, zoals gezegd ook op het gebied van sociale en fiscale wetgeving. Op deze manier zijn we in staat om onze deelnemers een optimaal handelingsperspectief te bieden.”

Vergelijking twee huisartsen