Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
shutterstock_12094957...

Binnen de hypotheekmarkt is het thema duurzaamheid al goed opgepakt. Met de speciale opleiding ‘Adviseur duurzaam wonen’ is vrijwel de gehele markt extra getraind. Geldverstrekkers hebben veel faciliteiten gecreëerd om verduurzaming mee te financieren.

Als het gaat over duurzaamheid is de eerste associatie vaak de klimaatverandering. En hoewel de negatieve effecten van de klimaatverandering moeten worden aangepakt (zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs), houdt een duurzamere wereld niet op bij het milieu. De Nederlandse overheid streeft in 2050 een volledig circulaire economie na. En Nederland heeft het halen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties onderschreven. Op beleidsniveau is duurzaamheid vertaald naar het streven naar brede welvaart. Zelfs VNO-NCW en MKB Nederland hebben het streven naar brede welvaart inmiddels als uitgangspunt genomen voor het bedrijfsleven. Dat zal deels vanuit intrinsieke motivatie zijn gebeurd, maar mogelijk dat er ook enige politieke druk achter deze nieuwe koers schuilgaat. Het is in ieder geval een bevestiging dat brede welvaart in alle lagen van onze samenleving een rol speelt.

Van duurzaamheid naar brede welvaart

Het CBS geeft de volgende definitie van brede welvaart: “Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld.” Brede welvaart gaat onder meer over gezondheid, welzijn, veiligheid, sociale omstandigheden, arbeid, wonen, economie en ook het milieu. Juist de hypotheekmarkt kan een fundamentele bijdrage leveren aan de realisatie van brede welvaart. Want hoewel voor burgers een lage rente en goede voorwaarden belangrijk blijven, is fijn wonen en een prettig leven minstens net zo belangrijk. Kwaliteit van leven nu en later dus.

De hypotheeksector doet zich nu tekort door vooral te focussen op de financiële aspecten van een hypotheek. Terwijl hypotheekadviseurs met name ook veel sociale waarde kunnen toevoegen. Door in het adviesgesprek door te vragen naar waar burgers zich echt zorgen over maken bijvoorbeeld. Diverse onderzoeken tonen aan dat Nederlanders zich zorgen maken over de zorg, over of hun kinderen nog kunnen studeren en waar zij later kunnen wonen, over het pensioen, over de arbeidsmarkt en over de economie. De hypotheekadviseur kan niet alle zorgen wegnemen, maar kan wel zorgen voor een financieel gezonde klant die grip heeft op zijn financiële situatie. En financiële gezondheid heeft direct effect op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Ook dat is kwaliteit van leven.

Wat betekent dit voor hypotheekadviseurs?

Op dit moment is de hypotheekmarkt behoorlijk verhit. Adviseurs kunnen het werk nauwelijks aan. Maar we weten uit het verleden dat na elke top er weer een dip in de markt zal komen. Voor hypotheekadviseurs blijft het dan ook belangrijk om niet alleen maar transactiegedreven te adviseren, maar ook aandacht te schenken aan de langeretermijnrelatie met de klant. Voor een duurzaam businessmodel in hypotheekadvies is het creëren van meervoudige waarde op lange termijn een voorwaarde. Investeer daarom in de relatie met je klant en adviseer breder dan alleen de hypotheek. De hypotheek is niet het doel maar een middel. De klant wil kwaliteit van leven. En kwaliteit van leven vertegenwoordigt uiteindelijk meer waarde dan de kosten van het hypotheekadvies.

Naar een duurzaam businessmodel

Dat hypotheekadviseurs ook een bijdrage kunnen leveren aan brede welvaart is helder. Maar hoe adviseurs dat in de praktijk kunnen doen is een vraagstuk waar meer onderzoek naar nodig is. Voor de hypotheekmarkt is het wel raadzaam om het thema brede welvaart op te pakken. Wat is de bijdrage van de sector aan brede welvaart? Kun je dat inzichtelijk maken? Mijn advies aan de hypotheeksector is om met elkaar antwoorden te vinden op deze vragen. In een markt waar veel partijen zich druk maken over compliance en zorgplicht, zou het een verademing zijn als brede welvaart een nieuwe zorgambitie wordt. Door niet af te wachten wat de politiek de sector gaat opdragen, maar zelf het voortouw te nemen in deze ontwikkeling.

Laat zorgambitie zien

fred_de_jong_1.png

Auteur Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences en zelfstandig onderzoeker

De HAN University of Applied Sciences (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) in Arnhem heeft dr. Fred de Jong vorig jaar benoemd tot associate lector Sustainable Finance & Tax. Met de instelling van het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax doet de HAN onderzoek naar hoe financieel adviseurs meervoudige waarde kunnen creëren en wat dit betekent voor de toekomstbestendigheid van het businessmodel. Om daarmee samen met de financieeladviesmarkt bij te dragen aan brede welvaart.

Fred de Jong: “Praktijkonderzoek helpt om de hypotheekadviseurs van de toekomst klaar te stomen voor de maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren. Ik ga graag met u in gesprek over samenwerking op dit gebied: fred.dejong@han.nl.”

Fred de Jong

Praktijkonderzoek HAN

ZORGEN VOOR BREDE WELVAART

MET HYPOTHEEKADVIES

Op verzoek van de Tweede Kamer rapporteert het CBS nu jaarlijks over de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland. Omdat het besef is ingedaald dat alleen sturen op economische groei niet meer voldoende is. Groei is alleen maar goed als dit ook leidt tot meer welzijn van burgers zonder dat we onze aarde extra belasten. Ook hypotheekadviseurs zullen meer aandacht moeten schenken aan de sociale en ecologische impact van hun adviezen. Doen ze dat niet vrijwillig, dan zou het mij niet verbazen als dit via wetgeving wordt afgedwongen.

De hypotheekadviseur kan niet alle zorgen wegnemen, maar kan wel zorgen voor een financieel gezonde klant die grip heeft op zijn financiële situatie

ONDERZOEK

shutterstock_12094957...

Binnen de hypotheekmarkt is het thema duurzaamheid al goed opgepakt. Met de speciale opleiding ‘Adviseur duurzaam wonen’ is vrijwel de gehele markt extra getraind. Geldverstrekkers hebben veel faciliteiten gecreëerd om verduurzaming mee te financieren.

Als het gaat over duurzaamheid is de eerste associatie vaak de klimaatverandering. En hoewel de negatieve effecten van de klimaatverandering moeten worden aangepakt (zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs), houdt een duurzamere wereld niet op bij het milieu. De Nederlandse overheid streeft in 2050 een volledig circulaire economie na. En Nederland heeft het halen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties onderschreven. Op beleidsniveau is duurzaamheid vertaald naar het streven naar brede welvaart. Zelfs VNO-NCW en MKB Nederland hebben het streven naar brede welvaart inmiddels als uitgangspunt genomen voor het bedrijfsleven. Dat zal deels vanuit intrinsieke motivatie zijn gebeurd, maar mogelijk dat er ook enige politieke druk achter deze nieuwe koers schuilgaat. Het is in ieder geval een bevestiging dat brede welvaart in alle lagen van onze samenleving een rol speelt.

Van duurzaamheid naar brede welvaart

Het CBS geeft de volgende definitie van brede welvaart: “Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld.” Brede welvaart gaat onder meer over gezondheid, welzijn, veiligheid, sociale omstandigheden, arbeid, wonen, economie en ook het milieu. Juist de hypotheekmarkt kan een fundamentele bijdrage leveren aan de realisatie van brede welvaart. Want hoewel voor burgers een lage rente en goede voorwaarden belangrijk blijven, is fijn wonen en een prettig leven minstens net zo belangrijk. Kwaliteit van leven nu en later dus.

De hypotheeksector doet zich nu tekort door vooral te focussen op de financiële aspecten van een hypotheek. Terwijl hypotheekadviseurs met name ook veel sociale waarde kunnen toevoegen. Door in het adviesgesprek door te vragen naar waar burgers zich echt zorgen over maken bijvoorbeeld. Diverse onderzoeken tonen aan dat Nederlanders zich zorgen maken over de zorg, over of hun kinderen nog kunnen studeren en waar zij later kunnen wonen, over het pensioen, over de arbeidsmarkt en over de economie. De hypotheekadviseur kan niet alle zorgen wegnemen, maar kan wel zorgen voor een financieel gezonde klant die grip heeft op zijn financiële situatie. En financiële gezondheid heeft direct effect op de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Ook dat is kwaliteit van leven.

Wat betekent dit voor hypotheekadviseurs?

Op dit moment is de hypotheekmarkt behoorlijk verhit. Adviseurs kunnen het werk nauwelijks aan. Maar we weten uit het verleden dat na elke top er weer een dip in de markt zal komen. Voor hypotheekadviseurs blijft het dan ook belangrijk om niet alleen maar transactiegedreven te adviseren, maar ook aandacht te schenken aan de langeretermijnrelatie met de klant. Voor een duurzaam businessmodel in hypotheekadvies is het creëren van meervoudige waarde op lange termijn een voorwaarde. Investeer daarom in de relatie met je klant en adviseer breder dan alleen de hypotheek. De hypotheek is niet het doel maar een middel. De klant wil kwaliteit van leven. En kwaliteit van leven vertegenwoordigt uiteindelijk meer waarde dan de kosten van het hypotheekadvies.

Naar een duurzaam businessmodel

Dat hypotheekadviseurs ook een bijdrage kunnen leveren aan brede welvaart is helder. Maar hoe adviseurs dat in de praktijk kunnen doen is een vraagstuk waar meer onderzoek naar nodig is. Voor de hypotheekmarkt is het wel raadzaam om het thema brede welvaart op te pakken. Wat is de bijdrage van de sector aan brede welvaart? Kun je dat inzichtelijk maken? Mijn advies aan de hypotheeksector is om met elkaar antwoorden te vinden op deze vragen. In een markt waar veel partijen zich druk maken over compliance en zorgplicht, zou het een verademing zijn als brede welvaart een nieuwe zorgambitie wordt. Door niet af te wachten wat de politiek de sector gaat opdragen, maar zelf het voortouw te nemen in deze ontwikkeling.

Laat zorgambitie zien

fred_de_jong_1.png

Auteur Fred de Jong, associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences en zelfstandig onderzoeker

De HAN University of Applied Sciences (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) in Arnhem heeft dr. Fred de Jong vorig jaar benoemd tot associate lector Sustainable Finance & Tax. Met de instelling van het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax doet de HAN onderzoek naar hoe financieel adviseurs meervoudige waarde kunnen creëren en wat dit betekent voor de toekomstbestendigheid van het businessmodel. Om daarmee samen met de financieeladviesmarkt bij te dragen aan brede welvaart.

Fred de Jong: “Praktijkonderzoek helpt om de hypotheekadviseurs van de toekomst klaar te stomen voor de maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren. Ik ga graag met u in gesprek over samenwerking op dit gebied: fred.dejong@han.nl.”

Fred de Jong

Praktijkonderzoek HAN

De hypotheekadviseur kan niet alle zorgen wegnemen, maar kan wel zorgen voor een financieel gezonde klant die grip heeft op zijn financiële situatie

ZORGEN VOOR BREDE WELVAART

MET HYPOTHEEKADVIES

ONDERZOEK