Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Partner aan het woord

Maximaal twee verhuurwoningen

De Hypotheek voor verhuur is mogelijk met een Florius Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek, Aflossingsvrije Hypotheek en of de Florius Verduurzaam Hypotheek. Heeft de klant een andere hypotheekvorm, dan zal deze eerst worden omgezet naar een Florius Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Aflossingsvrije Hypotheek. De huidige renteafspraken blijven met enige aanpassing bestaan. Is de bestaande financiering een hypotheek met NHG, dan komt de NHG in de nieuwe situatie te vervallen. Hierdoor verandert ook de risicoklasse. Daarnaast is de rente-opslag voor de Hypotheek voor verhuur op dit moment 1% en staat gedurende de eerste of de nog resterende rentevastperiode vast. De Hypotheek voor verhuur is maximaal 75% van de waarde van de woning in verhuurde staat. Heeft de woning energielabel A of energielabel B, dan is een hypotheek van maximaal 80% van deze marktwaarde in verhuurde staat mogelijk. De klant moet naast de huurinkomsten voldoende andere maandelijkse inkomsten hebben om de kosten van de eigen woning te kunnen betalen én een deel van de kosten van de Hypotheek voor verhuur. De klant mag geen professionele verhuurder zijn. De klant mag namelijk maximaal twee verhuurde woningen bezitten met een totale waarde van maximaal twee miljoen euro. De totale bruto huuropbrengst mag niet meer bedragen dan 35.000 euro per jaar en moet minimaal gelijk zijn aan de financieringslast van de Hypotheek voor verhuur. Ook aan de woning voor verhuur worden eisen gesteld. Er moet sprake zijn van een reguliere eengezinswoning of een appartement met een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) en de marktwaarde van het te verhuren huis bedraagt minimaal 150.000 euro. Verhuur aan meer dan één huishouden en verhuur via Airbnb is niet toegestaan. Ook kamerverhuur is uit den boze, met uitzondering van kamerverhuur aan eigen (studerende) kinderen.

De met Florius samenwerkende adviseurs hebben een consumentenbrochure ontvangen waarin de belangrijkste risico’s en aandachtspunten van het verhuren van een woning en de Hypotheek voor verhuur in begrijpelijke taal uiteen worden gezet.

Hypotheek voor verhuur

Met de Hypotheek voor verhuur zorgt Florius er voor dat klanten die hun woning willen verhuren dit met toestemming en op een verantwoorde en weloverwogen manier kunnen doen. Met deze productoplossing voorkomt Florius mogelijke vervelende situaties als gevolg van verhuur zonder onze toestemming. De nieuwe hypotheekvorm kan ook worden ingezet in andere situaties. Polman: “Het product is nadrukkelijk niet bedoeld voor de professionele verhuurder. De Hypotheek voor verhuur is er voor onze eigen klanten die bijvoorbeeld na een verhuizing of samenwonen de oude woning willen aanhouden voor de verhuur. Met de Hypotheek voor verhuur wordt ook een oplossing gevonden om ongeoorloofde verhuur tegen te gaan. Het ongeoorloofde verhuur kan namelijk nadelig uitpakken voor de klant, huurder en de geldverstrekker. Vanuit onze rol willen we die nadelige situaties voor alle betrokken partijen voorkomen, vandaar ook deze oplossing. Met de Hypotheek voor verhuur kun je dus geen nieuw aan te kopen woning voor de verhuur financieren.”

Is er voor het omzetten van een bestaande hypotheek naar de Hypotheek voor verhuur een hypotheekadviseur nodig? “Dat is inderdaad als verplichting toegevoegd. Door in gesprek te gaan met een adviseur kan de klant een verantwoorde en weloverwogen beslissing nemen. Dat is noodzakelijk vanuit onze zorgplicht die wij als geldverstrekker hebben in situaties waarin de klant de woning niet meer wil gebruiken voor eigen bewoning maar wil gaan verhuren”, aldus Polman.

Florius biedt passend  en verantwoorde hypotheekoplossingen voor zowel huurders als (aspirant-)verhuurders

Vastgestelde kaders

Aanvragen moeten dus passen binnen de voor deze pilot gestelde kaders. Duurhuurders moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat ze al meer dan drie jaar een hoge huur betalen, zonder dat dit ten koste is gegaan van hun spaargeld of heeft geleid tot oplopende schulden. Daarbij wordt gekeken naar het betalingsverleden van de huur en of het inkomen stabiel is. Ook worden de toekomstige kosten die ze als woningeigenaar kwijt zijn aan hun eigen woning meegerekend bij het bepalen van de maximale woonlast van de hypotheek. Het voldoen aan deze kaders wil nog niet zeggen dat de hypotheek altijd verantwoord is. Dit moet per individuele situatie door de adviseur en de geldverstrekker beoordeeld worden.

De gezamenlijke pilot loopt maximaal twee jaar of tot duizend hypotheekverstrekkingen. “Die waarnemingen worden geanalyseerd en de uitkomsten daarvan worden gebruikt om te bepalen of er een volgende stap naar een bestendige oplossing voor duurhuurders gezet kan worden”, aldus Polman. De nieuwe pilot bouwt al voort op de bevindingen uit onder andere de eerdere pilot voor duurhuurders van BLG Wonen en onderzoeken van andere geldverstrekkers. De huidige pilot is een gezamenlijk initiatief van Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG.

NHG staat borg

Geïnteresseerde duurhuurders kunnen vanaf eind maart bij Florius ook een maatwerkhypotheek aanvragen bij de onafhankelijke adviseurs die samenwerken met Florius. De adviseur beoordeelt dan eerst of een huurder in aanmerking komt voor de pilot. Als dat sein op groen staat, zal de adviseur samen met de geldverstrekker proberen om binnen de gestelde kaders tot een verantwoorde hypotheekoplossing te komen voor de duurhuurder. Een belangrijk uitgangspunt van de pilot is dat verstrekking plaatsvindt op basis van individueel maatwerk. NHG heeft een aantal kaders opgesteld waarbinnen NHG bereid is borg te staan voor dergelijk maatwerk. Ook zzp’ers en flexwerkers komen in aanmerking voor dit tijdelijke maatwerktraject met borgstelling van NHG. “Hiermee vergroten wij voor deze groep de toegang tot de woningmarkt”, vertelt Florius-directeur Karin Polman. “Omdat duurhuurders maandelijks zo’n groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de huur, is het vaak niet meer mogelijk om ook nog te sparen. Zonder spaarpot of inbreng van overwaarde maak je onder de huidige marktomstandigheden weinig kans op de woningmarkt. Die kans wordt met deze pilot vergroot. Tegelijkertijd bieden we de duurhuurder hiermee een mogelijkheid, om binnen dezelfde inkomen-lastenverdeling als zij gewend waren, vermogen op te bouwen via de eigen woning.

Karin Polman
directeur Florius

Florius neemt deel aan de pilot om zogenoemde duurhuurders aan een koopwoning te helpen. Met deze pilot willen alle deelnemers aan de pilot onderzoeken of maatwerk voor deze groep huurders een oplossing kan zijn. Die groep is best groot. Nederland telt zo’n 574.000 huishoudens die huren in de vrije sector. Daarvan besteedt 61% meer dan 33% van het netto-inkomen aan huur. Binnen de gestelde standaardleennormen hebben deze duurhuurders vaak moeite de overstap te maken van de vrije huursector naar een koopwoning, omdat ze op basis van hun inkomen net geen passende financiering kunnen vinden.

Deze maand kwam Florius met twee nieuwe productoplossingen. Zo lanceerde de geldverstrekker voor bestaande klanten de ‘Hypotheek voor verhuur’ en kunnen huurders met relatief hoge huurlasten sinds eind maart bij Florius terecht voor een maatwerkhypotheek voor ‘duurhuurders’.

twee nieuwe oplossingen

In Q1 introduceerde Florius

Maximaal twee verhuurwoningen

De Hypotheek voor verhuur is mogelijk met een Florius Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek, Aflossingsvrije Hypotheek en of de Florius Verduurzaam Hypotheek. Heeft de klant een andere hypotheekvorm, dan zal deze eerst worden omgezet naar een Florius Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Aflossingsvrije Hypotheek. De huidige renteafspraken blijven met enige aanpassing bestaan. Is de bestaande financiering een hypotheek met NHG, dan komt de NHG in de nieuwe situatie te vervallen. Hierdoor verandert ook de risicoklasse. Daarnaast is de rente-opslag voor de Hypotheek voor verhuur op dit moment 1% en staat gedurende de eerste of de nog resterende rentevastperiode vast. De Hypotheek voor verhuur is maximaal 75% van de waarde van de woning in verhuurde staat. Heeft de woning energielabel A of energielabel B, dan is een hypotheek van maximaal 80% van deze marktwaarde in verhuurde staat mogelijk. De klant moet naast de huurinkomsten voldoende andere maandelijkse inkomsten hebben om de kosten van de eigen woning te kunnen betalen én een deel van de kosten van de Hypotheek voor verhuur. De klant mag geen professionele verhuurder zijn. De klant mag namelijk maximaal twee verhuurde woningen bezitten met een totale waarde van maximaal twee miljoen euro. De totale bruto huuropbrengst mag niet meer bedragen dan 35.000 euro per jaar en moet minimaal gelijk zijn aan de financieringslast van de Hypotheek voor verhuur. Ook aan de woning voor verhuur worden eisen gesteld. Er moet sprake zijn van een reguliere eengezinswoning of een appartement met een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) en de marktwaarde van het te verhuren huis bedraagt minimaal 150.000 euro. Verhuur aan meer dan één huishouden en verhuur via Airbnb is niet toegestaan. Ook kamerverhuur is uit den boze, met uitzondering van kamerverhuur aan eigen (studerende) kinderen.

De met Florius samenwerkende adviseurs hebben een consumentenbrochure ontvangen waarin de belangrijkste risico’s en aandachtspunten van het verhuren van een woning en de Hypotheek voor verhuur in begrijpelijke taal uiteen worden gezet.

Hypotheek voor verhuur

Met de Hypotheek voor verhuur zorgt Florius er voor dat klanten die hun woning willen verhuren dit met toestemming en op een verantwoorde en weloverwogen manier kunnen doen. Met deze productoplossing voorkomt Florius mogelijke vervelende situaties als gevolg van verhuur zonder onze toestemming. De nieuwe hypotheekvorm kan ook worden ingezet in andere situaties. Polman: “Het product is nadrukkelijk niet bedoeld voor de professionele verhuurder. De Hypotheek voor verhuur is er voor onze eigen klanten die bijvoorbeeld na een verhuizing of samenwonen de oude woning willen aanhouden voor de verhuur. Met de Hypotheek voor verhuur wordt ook een oplossing gevonden om ongeoorloofde verhuur tegen te gaan. Het ongeoorloofde verhuur kan namelijk nadelig uitpakken voor de klant, huurder en de geldverstrekker. Vanuit onze rol willen we die nadelige situaties voor alle betrokken partijen voorkomen, vandaar ook deze oplossing. Met de Hypotheek voor verhuur kun je dus geen nieuw aan te kopen woning voor de verhuur financieren.”

Is er voor het omzetten van een bestaande hypotheek naar de Hypotheek voor verhuur een hypotheekadviseur nodig? “Dat is inderdaad als verplichting toegevoegd. Door in gesprek te gaan met een adviseur kan de klant een verantwoorde en weloverwogen beslissing nemen. Dat is noodzakelijk vanuit onze zorgplicht die wij als geldverstrekker hebben in situaties waarin de klant de woning niet meer wil gebruiken voor eigen bewoning maar wil gaan verhuren”, aldus Polman.

Florius biedt passend  en verantwoorde hypotheekoplossingen voor zowel huurders als (aspirant-)verhuurders

Vastgestelde kaders

Aanvragen moeten dus passen binnen de voor deze pilot gestelde kaders. Duurhuurders moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat ze al meer dan drie jaar een hoge huur betalen, zonder dat dit ten koste is gegaan van hun spaargeld of heeft geleid tot oplopende schulden. Daarbij wordt gekeken naar het betalingsverleden van de huur en of het inkomen stabiel is. Ook worden de toekomstige kosten die ze als woningeigenaar kwijt zijn aan hun eigen woning meegerekend bij het bepalen van de maximale woonlast van de hypotheek. Het voldoen aan deze kaders wil nog niet zeggen dat de hypotheek altijd verantwoord is. Dit moet per individuele situatie door de adviseur en de geldverstrekker beoordeeld worden.

De gezamenlijke pilot loopt maximaal twee jaar of tot duizend hypotheekverstrekkingen. “Die waarnemingen worden geanalyseerd en de uitkomsten daarvan worden gebruikt om te bepalen of er een volgende stap naar een bestendige oplossing voor duurhuurders gezet kan worden”, aldus Polman. De nieuwe pilot bouwt al voort op de bevindingen uit onder andere de eerdere pilot voor duurhuurders van BLG Wonen en onderzoeken van andere geldverstrekkers. De huidige pilot is een gezamenlijk initiatief van Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG.

NHG staat borg

Geïnteresseerde duurhuurders kunnen vanaf eind maart bij Florius ook een maatwerkhypotheek aanvragen bij de onafhankelijke adviseurs die samenwerken met Florius. De adviseur beoordeelt dan eerst of een huurder in aanmerking komt voor de pilot. Als dat sein op groen staat, zal de adviseur samen met de geldverstrekker proberen om binnen de gestelde kaders tot een verantwoorde hypotheekoplossing te komen voor de duurhuurder. Een belangrijk uitgangspunt van de pilot is dat verstrekking plaatsvindt op basis van individueel maatwerk. NHG heeft een aantal kaders opgesteld waarbinnen NHG bereid is borg te staan voor dergelijk maatwerk. Ook zzp’ers en flexwerkers komen in aanmerking voor dit tijdelijke maatwerktraject met borgstelling van NHG. “Hiermee vergroten wij voor deze groep de toegang tot de woningmarkt”, vertelt Florius-directeur Karin Polman. “Omdat duurhuurders maandelijks zo’n groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de huur, is het vaak niet meer mogelijk om ook nog te sparen. Zonder spaarpot of inbreng van overwaarde maak je onder de huidige marktomstandigheden weinig kans op de woningmarkt. Die kans wordt met deze pilot vergroot. Tegelijkertijd bieden we de duurhuurder hiermee een mogelijkheid, om binnen dezelfde inkomen-lastenverdeling als zij gewend waren, vermogen op te bouwen via de eigen woning.

Florius neemt deel aan de pilot om zogenoemde duurhuurders aan een koopwoning te helpen. Met deze pilot willen alle deelnemers aan de pilot onderzoeken of maatwerk voor deze groep huurders een oplossing kan zijn. Die groep is best groot. Nederland telt zo’n 574.000 huishoudens die huren in de vrije sector. Daarvan besteedt 61% meer dan 33% van het netto-inkomen aan huur. Binnen de gestelde standaardleennormen hebben deze duurhuurders vaak moeite de overstap te maken van de vrije huursector naar een koopwoning, omdat ze op basis van hun inkomen net geen passende financiering kunnen vinden.

Deze maand kwam Florius met twee nieuwe productoplossingen. Zo lanceerde de geldverstrekker voor bestaande klanten de ‘Hypotheek voor verhuur’ en kunnen huurders met relatief hoge huurlasten sinds eind maart bij Florius terecht voor een maatwerkhypotheek voor ‘duurhuurders’.

twee nieuwe oplossingen

In Q1 introduceerde Florius

Partner aan het woord