Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
interview

Eigen wijk verduurzamen

De geldverstrekker uit Heerlen participeert en faciliteert al enige tijd in een wijkgericht verduurzamingsproject in die stad. Hierbij worden woningen in de wijk waarin het hoofdkantoor van Obvion staat klaargemaakt voor de energietransitie. De kennis en contacten die lokaal worden opgedaan zet de geldverstrekker landelijk in. Heuts: “De wijkgerichte aanpak is er niet op gericht om nieuwe klanten voor Obvion te werven. Wij brengen onze kennis en ervaring in; door die participatie leren en zien wij weer nieuwe dingen. Zo merkten wij tijdens informatieavonden met wijkbewoners dat de financiering een drempel vormt. Door de vele vormen van financiering en subsidiering zien mensen door de bomen het bos niet meer.” Daarom vroeg Obvion twee lokale advieskantoren om tijdens zo’n informatieavond met rekenvoorbeelden per type woning inzicht te geven in alle mogelijkheden die er zijn. Op het gebied van woningverduurzaming en het brede aanbod aan subsidie- en financieringsmogelijkheden. Heuts: “Door dit totaalplaatje inzichtelijk te maken zie je het enthousiasme onder de mensen in de zaal toenemen om met woningverduurzaming aan de slag te gaan. Op die manier willen we ook landelijk bijdragen aan de opgave waarvoor we allemaal staan. Obvion als realistische aanjager van woningverduurzaming, dat is waar we voor staan.”

“En natuurlijk geven we ook zelf het goede voorbeeld als bedrijf. Zo zijn er afgelopen jaar ruim 200 zonnepanelen op het dak van ons monumentale kantoorpand gelegd.” 

Bestaande klant vergroenen

Het voorgaande betreft producten en diensten voor nieuwe klanten. Bij Obvion hebben ze echter ook oog voor de bestaande klant die zijn woning wil verduurzamen. In het voorjaar is de geldverstrekker een pilot gestart waarbij bestaande klanten door een recente salarisstrook en een UWV-verzekeringsbericht te uploaden in de Mijnomgeving, volledig digitaal een duurzaamheidsdepot van maximaal 9.000 euro kunnen aanvragen. Een taxatierapport is niet nodig. De klant is vrij in de keuze van verduurzamingsmaatregelen. Een juiste besteding van de middelen moet wel aangetoond kunnen worden met facturen. 

De pilot is in co-creatie met de adviseurs tot stand gekomen. In de mailing die naar de klant gaat wordt hij geïnformeerd over de mogelijkheden om advies in te winnen bij de eigen adviseur. Heuts: “In de praktijk zie je dat het adviestraject te kostbaar is voor aanvragen met een beperkte omvang. Adviseurs hebben vanaf het begin van de pilot wel de mogelijkheid gekregen om via een verkorte route het EBB voor bestaande klanten zelf aan te vragen. We gaan ervan uit dat de adviseur hiervoor kosten in rekening brengt die passen bij de inspanning.”  

Volledig ontzorgen

Na akkoord door Obvion en na beschikbaar stellen van de hypothecaire geldlening hoeft de klant het bedrag alleen nog maar te besteden aan één of meerdere energiebesparende maatregelen. Ploemen: “We zien dat met name de klanten waarvan de hypotheek net gepasseerd is, op zoek zijn naar extra inzicht over te nemen verduurzamingsmaatregelen. Op dat punt van de klantreis zie je ook dat het gebruik het hoogst is en vaker gebeld wordt met Eneco.”

Door aan te sluiten op de online (bestel)omgeving van Eneco is het mogelijk om met één druk op de knop de keuze van de klant ook echt in werking te zetten. Vanaf dit punt neemt Eneco het volledige fulfilment op zich en zorgt samen met haar partners voor de aanschaf, plaatsing en installatie van de verduurzamingsmaatregelen die de klant heeft gekozen. Overigens is het geenszins een verplichting om energiebesparende maatregelen aan te schaffen via Eneco. De klant is vrij in zijn keuze.

Adviseren met Omschakelplan

Op het eerste gezicht zou je dit een mooie aanjager kunnen noemen, ware het niet dat Obvion ook over de ondersteuning bij de invulling van het energiebespaarbudget heeft nagedacht. Met het vorig jaar in samenwerking met Eneco geïntroduceerde Omschakelplan, helpt Obvion adviseurs om al tijdens het adviesgesprek samen met de klant eenvoudig ook de volgende stap te zetten in het verduurzamingstraject. Het Omschakelplan geeft op basis van specifieke kenmerken van de ingevoerde woning een overzicht van alle gangbare energiebesparende maatregelen voor die woning. Omdat bij elke maatregel een indicatie van de kosten én de besparingen wordt weergegeven, is in één oogopslag en klantspecifiek inzichtelijk wat de voorgestelde investering mogelijk betekent voor de hypotheeklasten en welke besparing dit elke maand zou kunnen opleveren. Is de klant enthousiast, dan kan de adviseur direct de financiering van de verduurzamingsmaatregelen in zijn hypotheekaanvraag meenemen.

Heeft de klant op basis van de verkregen rapportage inhoudelijke vragen die de adviseur niet kan beantwoorden, of wenst hij persoonlijk energieadvies, dan kan in de software direct een vrijblijvend adviesgesprek aangevraagd worden met een expert van het Eneco Duurzaam Wonen team. 

Woningverduurzaming is voor Obvion geen luchtfietserij

Stimuleren loont

In elke hypotheekofferte neemt Obvion automatisch een energiebespaarbudget (EBB) op, tenzij de adviseur expliciet heeft aangegeven dit niet te willen. Ploemen: “Door te kiezen voor opt-out zet je verduurzamen specifiek op de agenda tijdens het adviesgesprek. Deze keuze is behoorlijk effectief gebleken. Grofweg een op de drie klanten heeft daadwerkelijk energiebesparende maatregelen meegefinancierd in hun hypotheek. Het aantal mensen dat uiteindelijk geen gebruikmaakt van het EBB is minimaal. We informeren en stimuleren de klanten met een EBB dan ook actief gedurende de geldigheid ervan (2 jaar) om hiervan gebruik te maken. Inmiddels hebben we dit jaar al meer dan 5000 klanten aangezet om energiebesparende maatregelen mee te financieren.”

Samen met zijn vrouw heeft Thomas Ploemen de stallen van een oude boerderij uit 1850 verduurzaamd tot een energieneutrale (gasloze) woning. Binnen Obvion praat hij niet alleen over woningverduurzamen, hij ervaart er zelf ook dagelijks de voordelen van. De beste ervaring is toch de eigen ervaring. Zijn collega Frank Heuts koos de wat makkelijkere weg met de aankoop van een energielabel-A-woning, maar heeft vervolgens ook daar nog kans gezien extra verduurzamingsmaatregelen te nemen. De heren weten dus waar ze het over hebben als woningverduurzaming ter sprake komt.

Obvion is op de groene tour. De geldverstrekker uit Heerlen ziet het als haar maatschappelijke plicht om volop in te zetten op woningverduurzaming, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. We spreken hierover met Thomas Ploemen en Frank Heuts. “Woningverduurzaming is voor Obvion geen luchtfietserij. We doen wat we zeggen en door concrete stappen te zetten laten we de markt zien dat het ons menens is.”

wil realistische aanjager van woningverduurzaming zijn

Obvion

Frank Heuts Marketeer bij Obvion & Thomas Ploemen Manager Marketing bij Obvion

Frank Heuts Marketeer bij Obvion & Thomas Ploemen Manager Marketing bij Obvion

Eigen wijk verduurzamen

De geldverstrekker uit Heerlen participeert en faciliteert al enige tijd in een wijkgericht verduurzamingsproject in die stad. Hierbij worden woningen in de wijk waarin het hoofdkantoor van Obvion staat klaargemaakt voor de energietransitie. De kennis en contacten die lokaal worden opgedaan zet de geldverstrekker landelijk in. Heuts: “De wijkgerichte aanpak is er niet op gericht om nieuwe klanten voor Obvion te werven. Wij brengen onze kennis en ervaring in; door die participatie leren en zien wij weer nieuwe dingen. Zo merkten wij tijdens informatieavonden met wijkbewoners dat de financiering een drempel vormt. Door de vele vormen van financiering en subsidiering zien mensen door de bomen het bos niet meer.” Daarom vroeg Obvion twee lokale advieskantoren om tijdens zo’n informatieavond met rekenvoorbeelden per type woning inzicht te geven in alle mogelijkheden die er zijn. Op het gebied van woningverduurzaming en het brede aanbod aan subsidie- en financieringsmogelijkheden. Heuts: “Door dit totaalplaatje inzichtelijk te maken zie je het enthousiasme onder de mensen in de zaal toenemen om met woningverduurzaming aan de slag te gaan. Op die manier willen we ook landelijk bijdragen aan de opgave waarvoor we allemaal staan. Obvion als realistische aanjager van woningverduurzaming, dat is waar we voor staan.”

“En natuurlijk geven we ook zelf het goede voorbeeld als bedrijf. Zo zijn er afgelopen jaar ruim 200 zonnepanelen op het dak van ons monumentale kantoorpand gelegd.” 

Bestaande klant vergroenen

Het voorgaande betreft producten en diensten voor nieuwe klanten. Bij Obvion hebben ze echter ook oog voor de bestaande klant die zijn woning wil verduurzamen. In het voorjaar is de geldverstrekker een pilot gestart waarbij bestaande klanten door een recente salarisstrook en een UWV-verzekeringsbericht te uploaden in de Mijnomgeving, volledig digitaal een duurzaamheidsdepot van maximaal 9.000 euro kunnen aanvragen. Een taxatierapport is niet nodig. De klant is vrij in de keuze van verduurzamingsmaatregelen. Een juiste besteding van de middelen moet wel aangetoond kunnen worden met facturen. 

De pilot is in co-creatie met de adviseurs tot stand gekomen. In de mailing die naar de klant gaat wordt hij geïnformeerd over de mogelijkheden om advies in te winnen bij de eigen adviseur. Heuts: “In de praktijk zie je dat het adviestraject te kostbaar is voor aanvragen met een beperkte omvang. Adviseurs hebben vanaf het begin van de pilot wel de mogelijkheid gekregen om via een verkorte route het EBB voor bestaande klanten zelf aan te vragen. We gaan ervan uit dat de adviseur hiervoor kosten in rekening brengt die passen bij de inspanning.”  

Volledig ontzorgen

Na akkoord door Obvion en na beschikbaar stellen van de hypothecaire geldlening hoeft de klant het bedrag alleen nog maar te besteden aan één of meerdere energiebesparende maatregelen. Ploemen: “We zien dat met name de klanten waarvan de hypotheek net gepasseerd is, op zoek zijn naar extra inzicht over te nemen verduurzamingsmaatregelen. Op dat punt van de klantreis zie je ook dat het gebruik het hoogst is en vaker gebeld wordt met Eneco.”

Door aan te sluiten op de online (bestel)omgeving van Eneco is het mogelijk om met één druk op de knop de keuze van de klant ook echt in werking te zetten. Vanaf dit punt neemt Eneco het volledige fulfilment op zich en zorgt samen met haar partners voor de aanschaf, plaatsing en installatie van de verduurzamingsmaatregelen die de klant heeft gekozen. Overigens is het geenszins een verplichting om energiebesparende maatregelen aan te schaffen via Eneco. De klant is vrij in zijn keuze.

Adviseren met Omschakelplan

Op het eerste gezicht zou je dit een mooie aanjager kunnen noemen, ware het niet dat Obvion ook over de ondersteuning bij de invulling van het energiebespaarbudget heeft nagedacht. Met het vorig jaar in samenwerking met Eneco geïntroduceerde Omschakelplan, helpt Obvion adviseurs om al tijdens het adviesgesprek samen met de klant eenvoudig ook de volgende stap te zetten in het verduurzamingstraject. Het Omschakelplan geeft op basis van specifieke kenmerken van de ingevoerde woning een overzicht van alle gangbare energiebesparende maatregelen voor die woning. Omdat bij elke maatregel een indicatie van de kosten én de besparingen wordt weergegeven, is in één oogopslag en klantspecifiek inzichtelijk wat de voorgestelde investering mogelijk betekent voor de hypotheeklasten en welke besparing dit elke maand zou kunnen opleveren. Is de klant enthousiast, dan kan de adviseur direct de financiering van de verduurzamingsmaatregelen in zijn hypotheekaanvraag meenemen.

Heeft de klant op basis van de verkregen rapportage inhoudelijke vragen die de adviseur niet kan beantwoorden, of wenst hij persoonlijk energieadvies, dan kan in de software direct een vrijblijvend adviesgesprek aangevraagd worden met een expert van het Eneco Duurzaam Wonen team. 

Stimuleren loont

In elke hypotheekofferte neemt Obvion automatisch een energiebespaarbudget (EBB) op, tenzij de adviseur expliciet heeft aangegeven dit niet te willen. Ploemen: “Door te kiezen voor opt-out zet je verduurzamen specifiek op de agenda tijdens het adviesgesprek. Deze keuze is behoorlijk effectief gebleken. Grofweg een op de drie klanten heeft daadwerkelijk energiebesparende maatregelen meegefinancierd in hun hypotheek. Het aantal mensen dat uiteindelijk geen gebruikmaakt van het EBB is minimaal. We informeren en stimuleren de klanten met een EBB dan ook actief gedurende de geldigheid ervan (2 jaar) om hiervan gebruik te maken. Inmiddels hebben we dit jaar al meer dan 5000 klanten aangezet om energiebesparende maatregelen mee te financieren.”

Woningverduurzaming is voor Obvion geen luchtfietserij

Samen met zijn vrouw heeft Thomas Ploemen de stallen van een oude boerderij uit 1850 verduurzaamd tot een energieneutrale (gasloze) woning. Binnen Obvion praat hij niet alleen over woningverduurzamen, hij ervaart er zelf ook dagelijks de voordelen van. De beste ervaring is toch de eigen ervaring. Zijn collega Frank Heuts koos de wat makkelijkere weg met de aankoop van een energielabel-A-woning, maar heeft vervolgens ook daar nog kans gezien extra verduurzamingsmaatregelen te nemen. De heren weten dus waar ze het over hebben als woningverduurzaming ter sprake komt.

Obvion is op de groene tour. De geldverstrekker uit Heerlen ziet het als haar maatschappelijke plicht om volop in te zetten op woningverduurzaming, zowel voor nieuwe als bestaande klanten. We spreken hierover met Thomas Ploemen en Frank Heuts. “Woningverduurzaming is voor Obvion geen luchtfietserij. We doen wat we zeggen en door concrete stappen te zetten laten we de markt zien dat het ons menens is.”

wil realistische aanjager van woningverduurzaming zijn

Obvion

interview