Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

In het midden Ingrid Oudhuis met de award

interview

Meer oog voor huurders

Volgens Scildon is het intensiveren van de voorlichting over de financiële gevolgen van vooroverlijden voor gezinnen met een huurwoning dan ook hard nodig. Vooral ook omdat de financiële impact van een overlijden bij huurders minimaal net zo groot is als bij kopers, zegt Oudhuis. “De woningmarkt is al langere tijd oververhit. De schaarste aan woningen leidt in de vrije sector tot steeds hogere huren. Voor bijvoorbeeld jonge mensen zijn deze huren vaak alleen maar te betalen als er twee inkomens beschikbaar zijn. Juist in die situatie betekent het overlijden van één van hen dat de achterblijvende gezinsleden niet in de woning kunnen blijven wonen. Een betaalbare alternatieve woning is dan in de meeste gevallen niet gemakkelijk en zeker niet op korte termijn te vinden. Nabestaanden, onder wie vaak ook de kinderen, die al in een kwetsbare positie zitten, krijgen dan opnieuw een tegenslag met een grote impact te verwerken. En dat gun je niemand.”

De Scildon Huurverzekering geeft na overlijden aan de begunstigden recht op een maandelijkse uitkering die al naar gelang de keuze van de verzekeringsnemer kan oplopen tot 1.500 euro. De maximaal te kiezen uitkeringsduur is tien jaar. Ook de hoogte van de maandelijkse uitkering in relatie tot de huur kan de verzekeringnemer zelf bepalen. De Huurverzekering keert gedurende de door de klant gekozen termijn maandelijks een bedrag uit. Hiermee kan de huur worden betaald en dat geeft de nabestaanden tijd om hun leven vanuit de bestaande woonsituatie weer op de rit te krijgen en aan de nieuwe financiële situatie te wennen.

De eerste polissen zijn inmiddels gesloten en daarbij ziet Oudhuis mooie voorbeelden voorbijkomen.  “Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol vervullen om consumenten beter voor te lichten over de risico’s en de financiële gevolgen van overlijden. De Huurverzekering is een mooie insteek om dat gesprek aan te gaan en we zien dat in de praktijk ook gebeuren. Bijvoorbeeld de adviseur die het product afsloot voor een jonge starter op de huurdersmarkt die ging samenwonen. Een andere insteek die we vaker terugzien is de huurder die voor een koopwoning bij de adviseur aan tafel zit. Dat is financieel niet altijd mogelijk en de huurder blijft dan nog wat langer huren. Voor de adviseur het moment om de Huurverzekering ter sprake te brengen. Onze medewerkers hopen dat met deze interne innovatie veel financieel leed voorkomen kan worden.”


De huurder stond in het ontwikkelproces vanzelfsprekend centraal. Om hun behoeften goed te leren kennen en om aannames van het team te kunnen valideren, is ook onderzoek gedaan onder huurders en verhuurorganisaties. Hieruit kwam volgens Oudhuis klip en klaar naar voren dat er een sterke behoefte bestaat voor dit product. Een behoefte die dus nauwelijks wordt ingevuld, blijkt uit eerder onderzoek dat in opdracht van Scildon door onderzoekers Fred de Jong en Björn Bierhaalder werd uitgevoerd en in de zomer van 2020 gepubliceerd. Dat onderzoek toonde aan dat bijna 70% van de huurders geen ORV heeft. Bij huishoudens met een koopwoning ligt dat percentage op 40%. De onderzoekers concludeerden verder dat de financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden van de kostwinner van een gezin, bij nabestaanden zonder een ORV in bijna de helft van de gevallen (48%) voor grote financiële problemen zorgt. Onder huurders is dit zelfs 66%. Een belangrijke kostenpost, waar na een overlijden direct een probleem ontstaat, zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek.

69% heeft geen ORV

Samen met adviseurs

De bedenkers van de twee winnende ideeën mochten een eigen team samenstellen waarmee het daadwerkelijk ontwikkelen van idee tot product kon beginnen. De teams werden begeleid door een externe innovatiedeskundige. Oudhuis: “Met vallen en opstaan kwam het team van de Huurverzekering als eerste met hun product naar buiten, de tweede innovatie hopen wij dit najaar te kunnen presenteren. Bij Scildon – en ik in het bijzonder – zijn we ongelofelijk trots op het eindresultaat. Een deel van de huurdersmarkt is niet per definitie de doelgroep die bij onze adviseur aan tafel komt. Diverse advieskantoren werken echter wel samen met woningcorporaties. Reden voor ons Team Huurverzekering om ook de adviseurs van de kantoren Univé Het Groene Hart, Vixx, KRK, en Geerts Adviesgroep bij de productontwikkeling te betrekken. Daarmee is de Huurverzekering ook op het vlak van onze intermediaire distributie innovatief.”

Trots waren ze bij Scildon toen duidelijk werd dat ze met de Huurverzekering de Gouden Lotus Award in de categorie ‘Meest Innovatieve verzekeringsproduct’ hadden gewonnen. Het innovatieve van de Scildon Huurverzekering zit misschien niet zozeer alleen in het product zelf, maar des te meer in het ontstaan ervan en de daaropvolgende ontwikkel- en implementatiefase. Het is begin 2021 en Nederland leeft nog steeds van lockdown naar lockdown, thuiswerken is de norm. In een poging om op afstand wat reuring en saamhorigheid op de werkvloer te brengen start Oudhuis een innovatietraject. Zelf heeft ze midden in coronatijd de overstap van Vivat naar Scildon gemaakt. Daar is ze sinds 1 juni 2020 verantwoordelijk voor de productpijlers overlijdensrisico- en beleggingsverzekeringen. Bij Scildon verliep haar kennismaking noodgedwongen deels op afstand.

Oudhuis: “Na een tijdje merkte ik bij mijzelf en de thuiswerkende medewerkers een stijgende behoefte om weer samen dingen op te pakken. We hebben toen een platform ingericht waar iedereen innovatieve ideeën kon indienen. Een door medewerkers gevormde jury koos hieruit tien ideeën die in stemming werden gebracht bij het voltallige werknemersbestand van Scildon. Het mooie aan zo’n brede groep stemmers is dat er vanuit verschillende invalshoeken naar een idee wordt gekeken. De indieners van de vijf ideeën met de meeste stemmen mochten vervolgens in een Dragon’s Den-achtige setting een pitch doen. Dat vond in een hybride vorm hier op kantoor plaats. Twee ideeën haalden in deze slotfase de eindstreep en een daarvan was de Huurverzekering. Het idee voor dit product komt dus echt uit de eigen organisatie. Van medewerkers die vinden dat zo’n product er moest komen bij Scildon. Ook dat is innovatie.”

Na een overlijden heeft 66% van de huurders financiële problemen

In april van dit jaar bracht Scildon een overlijdensrisicoverzekering voor huurders op de markt. Met een oververhitte huurdersmarkt geen overbodige luxe, blijkt uit een gesprek met Ingrid Oudhuis, directeur Businessline Particulier, bij Scildon. “De financiële impact van een overlijden is bij huurders minimaal net zo groot als bij kopers.”

is nog geen vanzelfsprekendheid

De combinatie ORV en huurder

In het midden Ingrid Oudhuis met de award

interview

Meer oog voor huurders

Volgens Scildon is het intensiveren van de voorlichting over de financiële gevolgen van vooroverlijden voor gezinnen met een huurwoning dan ook hard nodig. Vooral ook omdat de financiële impact van een overlijden bij huurders minimaal net zo groot is als bij kopers, zegt Oudhuis. “De woningmarkt is al langere tijd oververhit. De schaarste aan woningen leidt in de vrije sector tot steeds hogere huren. Voor bijvoorbeeld jonge mensen zijn deze huren vaak alleen maar te betalen als er twee inkomens beschikbaar zijn. Juist in die situatie betekent het overlijden van één van hen dat de achterblijvende gezinsleden niet in de woning kunnen blijven wonen. Een betaalbare alternatieve woning is dan in de meeste gevallen niet gemakkelijk en zeker niet op korte termijn te vinden. Nabestaanden, onder wie vaak ook de kinderen, die al in een kwetsbare positie zitten, krijgen dan opnieuw een tegenslag met een grote impact te verwerken. En dat gun je niemand.”

De Scildon Huurverzekering geeft na overlijden aan de begunstigden recht op een maandelijkse uitkering die al naar gelang de keuze van de verzekeringsnemer kan oplopen tot 1.500 euro. De maximaal te kiezen uitkeringsduur is tien jaar. Ook de hoogte van de maandelijkse uitkering in relatie tot de huur kan de verzekeringnemer zelf bepalen. De Huurverzekering keert gedurende de door de klant gekozen termijn maandelijks een bedrag uit. Hiermee kan de huur worden betaald en dat geeft de nabestaanden tijd om hun leven vanuit de bestaande woonsituatie weer op de rit te krijgen en aan de nieuwe financiële situatie te wennen.

De eerste polissen zijn inmiddels gesloten en daarbij ziet Oudhuis mooie voorbeelden voorbijkomen.  “Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol vervullen om consumenten beter voor te lichten over de risico’s en de financiële gevolgen van overlijden. De Huurverzekering is een mooie insteek om dat gesprek aan te gaan en we zien dat in de praktijk ook gebeuren. Bijvoorbeeld de adviseur die het product afsloot voor een jonge starter op de huurdersmarkt die ging samenwonen. Een andere insteek die we vaker terugzien is de huurder die voor een koopwoning bij de adviseur aan tafel zit. Dat is financieel niet altijd mogelijk en de huurder blijft dan nog wat langer huren. Voor de adviseur het moment om de Huurverzekering ter sprake te brengen. Onze medewerkers hopen dat met deze interne innovatie veel financieel leed voorkomen kan worden.”


De huurder stond in het ontwikkelproces vanzelfsprekend centraal. Om hun behoeften goed te leren kennen en om aannames van het team te kunnen valideren, is ook onderzoek gedaan onder huurders en verhuurorganisaties. Hieruit kwam volgens Oudhuis klip en klaar naar voren dat er een sterke behoefte bestaat voor dit product. Een behoefte die dus nauwelijks wordt ingevuld, blijkt uit eerder onderzoek dat in opdracht van Scildon door onderzoekers Fred de Jong en Björn Bierhaalder werd uitgevoerd en in de zomer van 2020 gepubliceerd. Dat onderzoek toonde aan dat bijna 70% van de huurders geen ORV heeft. Bij huishoudens met een koopwoning ligt dat percentage op 40%. De onderzoekers concludeerden verder dat de financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden van de kostwinner van een gezin, bij nabestaanden zonder een ORV in bijna de helft van de gevallen (48%) voor grote financiële problemen zorgt. Onder huurders is dit zelfs 66%. Een belangrijke kostenpost, waar na een overlijden direct een probleem ontstaat, zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek.

69% heeft geen ORV

Na een overlijden heeft 66% van de huurders financiële problemen

Samen met adviseurs

De bedenkers van de twee winnende ideeën mochten een eigen team samenstellen waarmee het daadwerkelijk ontwikkelen van idee tot product kon beginnen. De teams werden begeleid door een externe innovatiedeskundige. Oudhuis: “Met vallen en opstaan kwam het team van de Huurverzekering als eerste met hun product naar buiten, de tweede innovatie hopen wij dit najaar te kunnen presenteren. Bij Scildon – en ik in het bijzonder – zijn we ongelofelijk trots op het eindresultaat. Een deel van de huurdersmarkt is niet per definitie de doelgroep die bij onze adviseur aan tafel komt. Diverse advieskantoren werken echter wel samen met woningcorporaties. Reden voor ons Team Huurverzekering om ook de adviseurs van de kantoren Univé Het Groene Hart, Vixx, KRK, en Geerts Adviesgroep bij de productontwikkeling te betrekken. Daarmee is de Huurverzekering ook op het vlak van onze intermediaire distributie innovatief.”

Trots waren ze bij Scildon toen duidelijk werd dat ze met de Huurverzekering de Gouden Lotus Award in de categorie ‘Meest Innovatieve verzekeringsproduct’ hadden gewonnen. Het innovatieve van de Scildon Huurverzekering zit misschien niet zozeer alleen in het product zelf, maar des te meer in het ontstaan ervan en de daaropvolgende ontwikkel- en implementatiefase. Het is begin 2021 en Nederland leeft nog steeds van lockdown naar lockdown, thuiswerken is de norm. In een poging om op afstand wat reuring en saamhorigheid op de werkvloer te brengen start Oudhuis een innovatietraject. Zelf heeft ze midden in coronatijd de overstap van Vivat naar Scildon gemaakt. Daar is ze sinds 1 juni 2020 verantwoordelijk voor de productpijlers overlijdensrisico- en beleggingsverzekeringen. Bij Scildon verliep haar kennismaking noodgedwongen deels op afstand.

Oudhuis: “Na een tijdje merkte ik bij mijzelf en de thuiswerkende medewerkers een stijgende behoefte om weer samen dingen op te pakken. We hebben toen een platform ingericht waar iedereen innovatieve ideeën kon indienen. Een door medewerkers gevormde jury koos hieruit tien ideeën die in stemming werden gebracht bij het voltallige werknemersbestand van Scildon. Het mooie aan zo’n brede groep stemmers is dat er vanuit verschillende invalshoeken naar een idee wordt gekeken. De indieners van de vijf ideeën met de meeste stemmen mochten vervolgens in een Dragon’s Den-achtige setting een pitch doen. Dat vond in een hybride vorm hier op kantoor plaats. Twee ideeën haalden in deze slotfase de eindstreep en een daarvan was de Huurverzekering. Het idee voor dit product komt dus echt uit de eigen organisatie. Van medewerkers die vinden dat zo’n product er moest komen bij Scildon. Ook dat is innovatie.”

In april van dit jaar bracht Scildon een overlijdensrisicoverzekering voor huurders op de markt. Met een oververhitte huurdersmarkt geen overbodige luxe, blijkt uit een gesprek met Ingrid Oudhuis, directeur Businessline Particulier, bij Scildon. “De financiële impact van een overlijden is bij huurders minimaal net zo groot als bij kopers.”

is nog geen vanzelf-sprekendheid

De combinatie ORV en huurder